Nyt bibliotekssystem til forskningsbibliotekerne skudt til hjørne

21-09-2015 af Sabrine Mønsted
»Vent«. Sådan lyder anbefalingen til universitetsbibliotekernes ledelse i forhold til et nyt fælles bibliotekssystem. Systemerne er ikke stærke nok endnu til at håndtere både de fysiske og digitale materialer optimalt.

- Der foregår rigtig meget udvikling lige nu, og systemerne vil være langt bedre om to-tre år. Så kan vi vente, er det det bedste, sagde Kasper Løvschall (AUB), der sidder med i den faglige arbejdsgruppe, der har afdækket mulighederne for et nyt fælles bibliotekssystem til forskningsbibliotekerne. Sammen med Anne Sandfær (RUB) fremlagde han på Forskningsbibliotekernes årsmøde den 17. september den proces, som arbejdsgruppen, der har bestået af fagfolk fra alle universitetsbibliotekerne, har været igennem. 

De har blandt andet indhentet uforpligtende informationer fra mulige leverandører, hvor fleksibilitet og et system, der tilgodeser både de fysiske og de digitale materialer var blandt kravene.

- Systemet skal bestå af byggeklodser, som man kan sætte sammen efter behov, så man får den bedste lokale løsning, sagde Anne Sandfær. 

Men problemet er, at mange leverandører tilbyder hele pakken – altså system plus indhold. 

- Systemerne lukker sig så at sige om sig selv. Men det vi ønsker er et system, vi alle kan drage nytte af, og hvor vi har mulighed for selv at koble løsninger fra andre systemer oven på, sagde Kasper Løvschall.  

Faggruppens anbefaling er gået videre til styregruppen, der består af biblioteksledere. Der er desuden nedsat en systemgruppe, bestående af stort set de samme personer som i den faglige arbejdsgruppe. Den skal følge udviklingen af bibliotekssystemer tæt de næste par år og i god tid foreslå en ny fælles model for universitetsbibliotekerne, for tiden er ved at rinde ud for de gamle systemer, der inden for et par år skal udskiftes. Hvilket også fik Kasper Bøgh fra DTU Bibliotek til at kommentere på gruppens anbefaling: 

- Hvorfor ikke bare komme i gang, et system bliver jo aldrig perfekt.

Og Lene Stampe (RUB) sagde: 

- Vi skal så bruge de tre års ventetid på at få analyseret vores workflow, så vi får et system, der understøtter de processer, vi reelt har behov for fremover.

UCC’erne er også i gang med at afsøge markedet for et nyt bibliotekssystem og gør sig de samme overvejelser om funktionaliteter, men kan ikke vente helt så længe, da deres system skal udfases i 2017, fortalte biblioteksleder Peter Rubeck fra University College Nordjylland.

Kommentarer (1)

28. september 2015 kl. 10:33
Vi har efterhånden lært meget om, hvor skrækkeligt det kan gå, når overgangen til nye virksomhedsformer og ny teknik ikke er ordentligt forberedt. Derfor lyder det fornuftigt at man vil udrede forskningsbibliotekernes nye fælles system bedre. Det er ikke bare cheferne, der skal komme med deres visioner, man skal også have bibliotekshåndværkerne og edb-fagfolkene til at snakke sammen, sådan at man sikrer at chefernes visioner også er noget, der i praksis kan lade sig gøre.
Jeg tror at fagforeningernes modstand mod de officielle folkebiblioteks computerdrømme i 1970erne havde den meget positive effekt, at man dengang nærmest tvang magthaverne til at lave forsøgsprojektet i den nordsjællandske kommune. Dermed skaffede man nogle erfaringer og fik nogle bedre planlagte systemer, selv om vi var nogle, der dengang syntes at det varede alt for længe med at komme i gang.

Skriv en kommentar