Nyuddannede ledige påvirker økonomien

20-01-2015 af Anette Lerche
Når dimittender er mere end et halvt år om at finde beskæftigelse, påvirker det den enkeltes lønudvikling og forringer samfundets gevinst ved at uddanne sine borgere.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har gennemført en analyse, der viser, at ledighed blandt dimittender sætter dybe spor i samfundsøkonomien. Det er dog stadig en god forretning at uddanne sine borgere.

Inden den økonomiske krise satte ind var kun hver tyvende nyuddannede med en videregående uddannelse, der var ledig i mindst 26 uger. Det viser tallene fra 2008. I dag er det hver femte, der er ledig i mindst 26 uger. For den enkelte koster det dyrt. Selv ti år efter at en nyuddannet har gået ledig i mere end 26 uger, har vedkommende et indkomstefterslæb på mellem 13 og 17 procent i forhold til de nyuddannede, der kom hurtigt i arbejde.

Samtidig viser analysen, at har man først været ledig i en længere periode, er man i større risiko for at opleve perioder med ledighed senere i karrieren.

Det betyder, at samfundet går glip af noget af den økonomiske gevinst, der er ved at uddanne sine borgere. Forventningen er, at de offentlige finanser belastes med over 500 millioner kroner på grund af den lavere beskæftigelse. Analysen understreger, at det derfor er i samfundets interesse at gøre mere for at få de nyuddannede hurtigt i arbejde.

Den konklusion er formand for Akademikerne, Finn R. Larsen enig i.

- Det er på tide, at regeringen tager ansvar for de tusinde af unge nyuddannede, der ikke kan få job. Hvert år uddannes der flere og flere fra universiteterne. Så det her problem går ikke væk af sig selv. Vejen frem er at få bygget den bro, der mangler for, at de nyuddannede akademikere og virksomhederne kan finde sammen. Vi foreslår derfor en ny vækstpilotordning, der gør det billigere for virksomhederne at ansætte en akademiker. Det er til gavn for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet, siger Finn R. Larsen.

Læs hele Arbejderbevægelsens Erhvervsråds undersøgelse her.


Skriv en kommentar