Ros fra Digitaliseringsstyrelsen til bibliotekerne

17-02-2015 af Sabrine Mønsted
- Jeres medarbejdere har leveret varer, sagde vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Carsten Møller Nielsen, på Bibliotekschefforeningens årsmøde 6. februar. Han roste bibliotekerne for deres indsats med at hjælpe borgerne med Digital Post.
- Kendskabsgraden til Digital Post er 98 procent i befolkningen, og det er især takket være jer. I har udøvet super dygtig digital ledelse, og jeres medarbejdere har leveret varer, sagde han og viste blandt andet et foto fra et bibliotek, hvor en stor udstilling gjorde opmærksom på, at alle nu skal have en digital postkasse.

- I kan noget andet end en tv-kampagne. I tager tingene i anvendelse og skaber værdi.

Med rosen fulgte også hans vurdering af den digitale udvikling i den offentlige sektor, som kører for fuld kraft. Digitalisering er high politics, og målet er at modernisere det offentlige og nok især at spare flere milliarder. Og Danmark er langt. De facto har vi en digital offentlig forvaltning. Men teknologien vil også presse os den anden vej, mener Carsten Møller Nielsen.

- Borgerne vil have en forventning om, at de offentlige digitale services matcher de private – at det er nemt, brugervenlige og hurtigt, de forventer fleksibilitet og tilgængelighed. Men selv om en ansøgning sendes digitalt til en kommune eller styrelse, så er sagsbehandlingstiden den samme som før, og det kan være svært at forstå for borgerne.

Bibliotekerne vil også blive mødt med en forventning om, at deres digitale tilbud matcher de private tilbud, og udfordringer er, at det offentlige ikke er gearet til hurtige omstillinger, men ofte har systemer, man ikke sådan skifter ud eller laver om. 

Skriv en kommentar