Sampension ændrer prognoserne

04-02-2015 af Anette Lerche
Vi lever længere. Derfor skal pensionen også række til flere år. Det får Sampension til fra maj måned at ændre i sine prognoser og pensionsudbetalinger, hvilket kan påvirke de medlemmer, der har deres pensioner i et af Sampensions markedsrenteprodukter.

Sampension har efter Finanstilsynets standarder ændret i sine prognoser. Det påvirker de af Bibliotekarforbundets medlemmer, der har beholdt deres depoter i Sampension og er på markedsrenteprodukterne 3 i 1 Livspension eller 3 i 1 Opsparing. Sampension har sendt breve ud til de berørte medlemmer i slutningen af januar.

Sampension gør desuden rede for ændringen i prognosen på siderne for Pensionsoverblik på deres website, hvor de skriver.

»Danskerne levere længere. Det gælder også for vores kunder. Det medfører, at alderspensionen skal strækkes over flere år, og at den årlige pension derfor bliver mindre. Den længere forventede levetid indregner vi i pensionerne i maj måned. Du må derfor forvente, at din prognose for udbetaling ved alderspensionering bliver mindre. Ændringen kan også i beskedent omfang påvirke størrelsen af dine forsikringer. I slutningen af maj kan du på dit pensionsoverblik se størrelsen af dine pensioner og forsikringer efter, at ændringen er indregnet.«

Kun små ændringer
Pressechef i Sampension Jens Nüchel forklarer til Perspektiv, at det er Sampensions vurdering, at Bibliotekarforbundets medlemmer tæt på pension ikke vil opleve den store ændring i prognoserne.
- For dem, der allerede er oppe i årene eller allerede er pensionister, vil der ikke komme til at ske de store ændringer, med det lille forbehold, at der kan være forskel i forhold til, hvilken opsparingsprofil, de har valgt.

Det er nemlig blandt de yngre danskere, at levetiden stiger mest. En person på 25 år kan i dag forvente at leve to år længere end en person på 60 år i dag. Derfor slår levetidsforudsætningerne stærkere igennem hos de yngre pensionskunder.

Sampension arbejder på at indarbejde den nye levetidsalder i de it-systemer, der udregner prognoser, og derfor kan Bibliotekarforbundets medlemmer først se deres nye prognoser til maj.

- Derfor informerer vi også nu om, hvis du logger ind for at trække en prognose, at prognoserne ændres til maj. Desuden er det vores forventning, at Folketinget vedtager at sætte pensionsalderen op, og det vil komme til at betyde, at prognoserne også kan sættes op igen.

Svært at planlægge sin pension

Det er et af Bibliotekarforbundets egne medlemmer, der har opdaget ændringen. Hun er i starten af 60’erne og derfor meget opmærksom på, hvad hun kan forvente at få udbetalt, når hun lader sig pensionere. Hun er utilfreds med, at hun skal vente indtil maj med at få et overblik og tænker også på de kolleger, der, ligesom hun, går i overvejelser omkring, hvornår det er det rigtige tidspunkt at lade sig pensionere.

»Der sidder mange i aldersgruppen 60-65 og overvejer, om de eksempelvis skal gå på efterløn, og jeg synes, at det er lang tid at gå i uvished.«, skriver hun i en mail til Bibliotekarforbundet.

Sampension forklarer over for Perspektiv, at det er på grund af it-systemer, at man først er klar med prognoserne til maj, hvor alle modtager information om tilpasningen sammen med den nye pensionsoversigt. Pensionisterne har fået et informationsbrev i januar. Desuden peger Sampension på, at det er for de yngste pensionskunder, at ændringen er størst, da det er deres levetid, der forlænges mest. For segmentet tættere på pensionering er ændringen ikke lige så stor.

Prognoser er et skøn

Da Bibliotekarforbundet skiftede pensionsselskab til PFA, oplevede nogle af de medlemmer, der valgte at flytte deres depot fra Sampension til PFA, at deres prognoser ændrede sig, hvilket flere medlemmer havde svært ved at forstå.

PFA forklarede ændringerne med, at deres skøn for prognoserne byggede på en mere realistisk beregning end Sampensions, blandt andet en forventning om, at pensionen skulle række i flere år. Dengang bad Bibliotekarforbundet forbundets uafhængige pensionsekspert om at udarbejde et notat, der forklarede forskellen.

I sit notat understregede pensionsekspert aktuar Jørgen Svendsen, at en prognose er pensionsselskabets skøn beregnet ud fra flere økonomiske faktorer, såsom forventet levealder og forrentning af pensionen. Der er altså ingen garanti for, at prognoserne holder i sidste ende, og det var Jørgen Svendsens klare opfattelse, at prognoserne fra Sampension var for optimistiske.

Skriv en kommentar