Statslige besparelser rammer også folkebibliotekerne

01-10-2015 af Anette Lerche
Hvis regeringens finanslovsforslag vedtages, vil det ikke kun være de statslige biblioteker, der rammes. Udviklingspuljen står til at skulle beskæres med mere end 30 procent.

Hvert år sender bibliotekerne ansøgninger af sted til udviklingspuljen. Men vedtages det nuværende finanslovsforslag fra regeringen, vil mange biblioteker i 2016 sende en forgæves ansøgning af sted til Kulturstyrelsen, der administrerer puljen. For midlerne til udvikling skal skæres med cirka 30 procent. 

Udsigten til langt færre udviklingskroner bekymrer formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (A). Han siger i en pressemeddelelse:

- Hvert år har vi i Danmarks Biblioteksforening sammen med KL udpeget nogle indsatsmål, som bibliotekerne har kunnet søge udviklingsmidler til. Selvom det har været en begrænset pulje på 20 millioner kroner, har det været et godt sigtepunkt for de 98 kommuners biblioteks- og skolevæsener, når der har skullet tænkes i fælles udviklingsprojekter. Jeg synes, det er så ærgerligt, når en statslig politik bremser udvikling og investering i vidensinstitutioner, som vi ser det med universiteter og nu altså også biblioteker.


Skriv en kommentar