Unge er blevet mere solidariske – grib dem

23-10-2015 af Sabrine Mønsted
Otte ud af ti lønmodtagere under 30 år ser fagbevægelsen som nødvendig, viser ny undersøgelse om unges syn på fagbevægelsen.

82 procent af unge lønmodtagere mellem 21 og 30 år mener, at fagforeninger er nødvendige for, at deres interesser bliver varetaget. I 2002 var dét tal 69 procent. Og solidaritet med kollegaerne er blevet et vægtigt argument for at melde sig ind i en fagforening. I 2002 var det kun hver fjerde unge, der begrundede sit medlemskab med solidaritet. I dag er det hver anden.

Interessant er det, at blandt de unge, der ikke selv er medlem af en fagforening, svarer seks ud af ti alligevel, at fagbevægelsen er nødvendig i undersøgelsen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet. 

Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen kalder det i Ugebrevet A4 »et kæmpe potentiale for fagforeningerne for at organisere de unge«, og han opfordrer fagbevægelsen til komme at i gang.

Stor tilslutning til fagbevægelsen

Generelt udtrykker alle aldersgrupper i undersøgelsen den højeste tilslutning og opbakning til fagbevægelsen nogensinde.

»Fagbevægelsen ser ikke ud til at være i dyb krise, når vi ser på lønmodtagernes holdning til fagforeninger (…). Danskerne er ikke individualister. De vil gerne fagbevægelsen, men paradokset er, at mange melder sig ud,« siger professor Henning Jørgensen.

En forklaring på det paradoks kan være, at medlemmerne oplever, at fagbevægelsen ikke har nok indflydelse på samfundsudviklingen. I 2002 var det 39 procent, der mente den havde for lidt indflydelse. I 2014 er det tal steget til 53 procent. 

Den vigtigste opgave for fagbevægelsen i dag er at forbedre arbejdsmiljøet, mener hele 84 procent af lønmodtagerne.

Læs om alle resultaterne af den såkaldte APL-undersøgelse (Arbejdsliv og Politik set i Lønmodtagerperspektiv) i Ugebrevet A4 De unge er vilde med fagbevægelsen


Skriv en kommentar