Vi er sendt tilbage i vores lejligheder

06-05-2015 af Sabrine Mønsted
Sådan udtrykker en bruger det, efter at Ølby Bibliotek er lukket. For mange har biblioteket været det daglige fællesskab. Nu er brugerne blevet spurgt om, hvad der skal til for at bevare det, som biblioteket stod for i lokalområdet.
Kulturudvalget i Køge Kommune står over for at skulle slå stregerne til en ny biblioteksstrategi, der skal ligge klar til august. KøgeBibliotekerne skal komme med input til strategien og har blandt andet interviewet fire fokusgruppe med både brugere og ikke-brugere af bibliotekerne i Ølby, Herfølge, Køge og Borup.

Et spørgsmål til grupperne lød: Hvad er det særlige ved biblioteket?

- Stort set alle svarede fællesskab. Følelsen af at biblioteket er vores allesammens giver brugerne ejerskab og lyst til at tage ansvar, siger innovationskoordinator på Køge Bibliotek Mikkel Fabritius Sørensen, der har stået bag interviewene.

Hold fast i de gode ting
I Ølby lagde brugerne vægt på, at biblioteket lå centralt i lokalsamfundet og havde været et neutralt sted, hvor også de unge kunne »hænge ud«, og hvor bandemedlemmer lagde »jakken«, når de trådte ind ad døren. (Læs også artiklen Kampen om Ølby Bibliotek.)

- De tidligere brugere var bekymret for, om der efter lukningen vil komme mere ballade i området, men var også med på at se fremad og holde fast i at bevare de tilbud, som KøgeBibliotekerne kan videreføre i området på anden vis. For selv om Ølby Bibliotek er væk, så er behovet for bibliotekets funktioner det ikke.

Lektiecafeen og projektet Bogstart med familiebesøg fortsætter, og KøgeBibliotekerne vil udvide samarbejdet med daginstitutioner, billede-, musik- og folkeskoler i området.

For besværligt
En ældre deltager i fokusgruppeinterviewet i Ølby mente, at vedkommende sandsynligvis ikke længere ville komme på biblioteket, når man nu skulle helt ind til Køge. Og en anden sagde, at: »før var biblioteket et sted, man lige smuttede ind for at snuse, når man alligevel var ude at handle. I dag er det blevet en udflugt, der dermed sker sjældent.«

- Det fik en snak i gang om busforbindelserne, der måske skulle kigges efter i sømmene efter lukningen af Ølby Bibliotek eller at stille et forslag om fælles transport ind til biblioteket, siger Mikkel Fabritius Sørensen.

Lyst til at give
I alle de fire fokusgrupper oplevede han en gennemgående lyst hos brugerne til at give noget igen til bibliotekets fællesskab og et ønske om, at biblioteket gjorde det nemt for brugerne at hjælpe hinanden eller finde sammen om fælles interesser. At styrke børns læsning og livslang læring blev også fremhævet som bibliotekernes særlige kendetegn.


Skriv en kommentar