10 mio. til især læring og læselyst på bibliotekerne

02-03-2016 af Anna Willer

I alt 33 formidlingsprojekter har fået midler af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Det er især tiltag, der har fokus på lyst til læring og læsning, som er blevet støttet. 

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget midler til i alt 33 formidlingstiltag på biblioteker rundt omkring i landet.

Projekterne spænder vidt fra oplysning om apps, der kan understøtte børns læring, til en anderledes og bred musikformidling, som skal gøre musikbibliotekerne synlige i det danske musikliv.

Kulturminister Bertel Haarder (V) er begejstret for de tiltag, som Udviklingspuljen har valgt at støtte.

- Det er vigtigt hele tiden at se på, hvordan vi udvikler og nytænker bibliotekernes tilbud, så de tjener borgerne bedst muligt. Det glæder mig derfor, at man med de nye projekter har givet konkrete bud på, hvordan der for eksempel i samarbejde med skoler kan skabes lyst til læring og læsning – også hos børn og unge, der ikke i forvejen læser. Ligesom der er projekter, der giver borgerne nye og kreative litteraturtilbud og musikoplevelser i samarbejde med det lokale musikliv, siger Bertel Haarder.

Didaktisk fokus

Særligt læring, læselyst og samarbejde går igen i projekternes målsætninger.

I Helsingør forenes biblioteker, museer og skoler om udvikling af en didaktik om kulturarv, makerspaces og samskabelse under overskriften »Mix din kulturarv: Fortæl, fortolk, form«.

Både Aalborg og Herning Bibliotekerne har fokus på at indpode læselysten i børn, fra de er helt små. I Herning Kommune vil man udvikle et samarbejde mellem bibliotek, sundhedspleje, PPR og dagtilbud om et fælles sprogstimuleringsforløb med udgangspunkt i det digitale.

I Aalborg vil man svare på udfordringen om et ringe sprogmiljø i danske børnehaver ved at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne i løbet af tre år kan forbedre sprogfærdighederne hos tre- til femårige børn. Håbet er, at effekten på langt sigt kan måles ikke bare hos de enkelte individer, men også på et samfundsøkonomisk plan.

 

Om Udviklingspuljen

Midlerne fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre uddeles til projekter, der kan udvikle bibliotekets tilbud til borgerne. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget og behandlet i alt 86 ansøgninger.

Der er afsat 13 mio. kr. til Udviklingspuljen i 2016, hvoraf de 10 mio. kr. nu bliver uddelt. Der vil i efteråret 2016 komme endnu en ansøgningsrunde, hvor det er muligt at søge penge til projekter fra de resterende midler.