3 millioner kroner fra EU til litteraturprojekter i Roskilde

14-10-2016 af Sabrine Mønsted
Roskilde Bibliotekerne har, som den eneste danske institution, modtaget støtte fra Creative Europes pulje til integration af flygtninge.
Det er projektet A Million Stories, der har fået en bevilling på 1,5 millioner kroner fra EU’s kulturstøtteprogram Creative Europe. Tidligere på året modtog Roskilde Bibliotekerne også 1,5 millioner kroner til deres projekt Turn on Literature via puljen for samarbejdsprojekter i EU.

Begge projekter involverer partnere fra andre europæiske lande. 

A Million Stories er et samarbejde med biblioteker i Malmø og Köln og den græske biblioteksorganisation Future Libraries

- Bibliotekerne skal indsamle historier fra flygtninge i de tre lande. Historierne skal så samles på en fælles digital platform, forklarer udviklingskonsulent på Roskilde Bibliotekerne Martin Zandi.

Projektet starter i januar 2017 og løber over to år.  

Turn on Literature er et projekt om, hvordan bibliotekerne kan formidle digital litteratur, her samarbejder Roskilde Bibliotekerne med biblioteker i Norge og Rumænien. 

Det internationale samarbejde styrker bibliotekerne, mener Martin Zandi. 

- Vi kan dele erfaringer og få ny inspiration. I projektet om digital litteraturformidling er både Danmark og Norge langt fremme, så det giver eksempelvis stor værdi for et land som Rumænien at være med, siger han. 

Søg projektpenge i Creative Europe

Creative Europe er Europa-Kommissionens kulturstøtteprogram for internationale samarbejdsprojekter. 

Der er åbnet for en ny ansøgningsrunde med deadline 23. november 2016. Slots- og Kulturstyrelsen vejleder gerne danske kulturinstitutioner om mulighederne for at søge støtte.

Læs mere om ansøgning

Læs mere om Creative Europe-programmet