Bibliotekerne mangler selvkritik

05-04-2016 af Sabrine Mønsted

Biblioteksområdet er præget af mangel på kritisk selvrefleksion, skriver bibliotekskonsulent Elsebeth Tank i et blogindlæg. 

»Der er hårdt brug for selvkritiske overvejelser, der kan hjælpe bibliotekerne, kommunerne og offentligheden frem til en afklaring af, hvem og hvad bibliotekerne egentlig skal være i et globaliseret, kriseramt, multikulturelt post-velfærdssamfund«, skriver Elsebeth Tank, der i sit indlæg beklager, at de selvkritiske refleksioner blandt andet udeblev på Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar, hvor der ellers var lagt op til selvkritiske drøftelser.

»Her går alt godt« synes at være oplevelsen hos cheferne, skriver Elsebeth Tank.   

Hun mener, at bibliotekerne uden tvivl har spillet med i samfundsudviklingen og vist parathed til forandringer og nytænkning. Men udviklingen kræver et nyt fælles bibliotekssprog, der er tættere på virkeligheden – blandt andet i forhold til nye fagligheder og krav om nye kompetencer på bibliotekerne.

Elsebeth Tanks blogindlæg: Biblioteker i samfundsudviklingen – BIG TIME