Biblioteket er mere end nice to have

08-06-2016 af Sabrine Mønsted

American Library Association (ALA) understreger nødvendigheden af, at alle former for biblioteker dokumenterer deres betydning og værdi. Selv har organisationen lanceret kampagnen Libraries Transform

Formålet med ALA’s kampagne Libraries Transform, der blev lanceret i 2015, er at skabe bevidsthed om værdien af biblioteker og bibliotekarernes arbejde.

»Vi skal væk fra ideen om, at biblioteker er »rare at have« til en forståelse af, at de er essentielle. Det skal gøres klart, at biblioteker er centrale steder i lokalmiljøet, hvor man kan lære, skabe og dele og få hjælp til det af bibliotekspersonalet eller via de ressourcer, bibliotekerne stiller til rådighed«, skriver ALA i en specialudgave af magasinet American Libraries, april 2016 med titlen The State of America’s Libraries 2016: A Report from The American Library Association.  

I USA deltager mere end 1.500 biblioteker i kampagnen og bruger kampagnens slogan lokalt. For eksempel: »Fordi studerende ikke har råd til forskningsartikler på et Ramen-nuddel-budget« eller »Fordi der er mere end 14.400.000 søgeresultater for præsidentvalget i 2016«.

Vigtig brik

Amerikanske biblioteker oplever, ligesom de danske, nedskæringer, og der er behov for at slå sit værd bedre fast, mener ALA. De peger på, at halvdelen af lederne af de amerikanske colleges og universiteter ikke mener, at deres institutioner er kommet sig efter den økonomiske krise i 2008, hvilket gør det desto vigtigere for uddannelses- og forskningsbibliotekerne at dokumentere, hvor vigtig en brik de er i uddannelsessystemet.

Gratis målinger

Folkebibliotekerne har været vant til at måle på besøgs- og udlånstal, og problemet for mange biblioteker er, at de ikke har metoder til at måle på den mere kvalitative del og vise, hvilken forskel de gør for brugerne. 

I 2013 oprettede PLA (The Public Library Association) en Performance Measurement Task Force, som i 2015 fik støtte af Bill og Melinda Gates Foundation og blev til Project Outcome, hvor amerikanske folkebiblioteker gratis har adgang til let tilgængelige analysemetoder, der kan måle på betydningen af deres arbejde og dele resultaterne. I februar 2016, ni måneder efter projektet var startet, var der indsamlet analysemateriale fra mere end 7.000 brugere.

Læs mere i The State of America’s Libraries 2016: A Report from The American Library Association (april 2016).

Eller på ALA’s kampagneside for Libraries Transform.