Biblioteket er til for borgerne – ikke bøgerne

20-09-2016 af Anette Lerche
Har biblioteket en fremtid? Under den overskrift inviterede LokalListen i Rudersdal Kommune til debatmøde mandag den 19. september. I panelet sad blandt andet direktør fra Gyldendal Johannes Riis og BF’s formand Tine Jørgensen.

Fra venstre ses Tine Jørgensen, Kaj Elkrog, Johannes Riis, Michel Steen-Hansen, Jakob Heide Petersen og Jakob Scharff.

»I skal tage formidlingsopgaven alvorligt. Det er en offentlig opgave at støtte bogen og det trykte ord«, sagde Johannes Riis, litterær direktør for Gyldendal, da han kom med sine indledende bemærkninger til en debat om bibliotekets fremtid.

Debatarrangør Mona Madsen, tidligere bibliotekschef i Solrød Kommune og byrådsmedlem for LokalListen i Rudersdal Kommune, havde inviteret Johannes Riis til at debattere bibliotekets fremtid med BF’s formand Tine Jørgensen, Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen-Hansen, chef for Københavns Hovedbibliotek Jakob Heide Petersen, markedschef i Dansk Erhverv Jakob Scharff og Kaj Elkrog fra Rudersdals kulturparaply.

Drop udlån af værktøj

Jakob Scharff fra Dansk Erhverv uddybede, hvorfor han mener, at det er en dårlig ide, at bibliotekerne i København vil til at låne værktøj ud. Det er i bund og grund konkurrenceforvridende, slog han fast. Det var Johannes Riis enig i. Han så gerne, at bibliotekerne fokuserede på formidling og gav plads til bøgerne, og fremhævede, at det er vigtigt, at borgerne kan møde en bibliotekar, når de kommer på biblioteket.

Jakob Heide Petersen var ikke enig med Johannes Riis i, at bibliotekernes opgave er den trykte bog.

- Bibliotekerne er til for borgerne og læsernes skyld, ikke bøgernes, sagde han. Han forklarede, at en af bibliotekernes store udfordringer er, at børn ikke læser nok. Derfor skal bibliotekarerne ud og formidle i daginstitutioner og på skoler og have et endnu større fokus på sprogstimulering og læsning. 

Og så præciserede han, at den opmærksomhed forsøget med udlån af værktøj i København har fået i medierne, ikke helt står mål med de ressourcer, man har brugt på det. 

- Vi har et materialebudget på 36 millioner, og projektet med udlån af værktøj har kostet 50.000 kroner, konstaterede Jakob Heide Petersen.

Selve forsøget med udlån af værktøj handler i øvrigt om at tiltrække ikke-brugerne, en målgruppe Michel Steen-Hansen også havde fokus på, da han talte om, hvad opgaven er for fremtidens biblioteker. 

Tine Jørgensen skitserede, at bibliotekerne i dag løfter vigtige samfundsopgaver, blandt andet i forhold til mønsterbrydere. Men hun kunne godt ønske sig, at den vigtige opgave bliver anerkendt, og at politikerne erkender, at det kan blive dyrt at spare på bibliotekerne, fordi de så ikke kan blive ved med at løfte den sociale indsats.