Biblioteksbesparelser får studerende på banen

07-11-2016 af Anette Lerche

På Københavns Universitet skal humaniora spare 60 millioner, heraf skal tre af millionerne findes i KUA-bibliotekernes budget. Det har fået de studerende til at indkalde til stormøde.

»Hvordan bevarer vi institutbibliotekerne med egne bibliotekarer?« Det spørgsmål vil de studerende fra HUMrådet diskutere på et stormøde den 10. november.

»Gode institutbiblioteker er en forudsætning for et godt universitet med god undervisning og god forskning. Og egne bibliotekarer, der kender til undervisningen og forskningen på institutterne, er vigtige for at sikre, at det er de rigtige bøger, der købes ind. Bibliotekerne er i forvejen blevet kraftigt forringet de seneste år med færre penge til bogindkøb og mindre plads til bøger«, skriver de studerende på Facebook.

Der er nedsat en såkaldt biblioteksgruppe med prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund som formand med ansvar for, hvor de tre millioner kroner på biblioteksområdet skal findes. Prodekanen understreger i et svar til de studerende på Facebook, at de studerende vil blive inddraget i arbejdsgruppen.

Besparelser får drastiske konsekvenser

Niklas Zenius Jespersen, kandidatstuderende ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, hører til dem, der finder det dybt problematisk, at man vil skære tre millioner på KUA’s biblioteker.

- Vi har fået at vide, at bibliotekerne skal finde tre millioner. Det er jo ikke så meget ud af en samlet besparelse på 60 millioner, men bibliotekerne har i forvejen været igennem så mange besparelser, at det er svært at se endnu en nedskæring for sig, uden at det får drastiske konsekvenser i form af lukkede institutbiblioteker, eller at vi ikke længere har egne bibliotekarer, men skal betjenes af bibliotekarer fra Det Kongelige Bibliotek, siger Niklas Zenius Jespersen og tilføjer, at det er svært at være studerende uden et ordentligt bibliotek.

- Man hører jo tit, at alt er på nettet, men det er mange af vores bøger ikke, og de findes heller ikke på andre biblioteker. Hvis vores institutbiblioteker lukker, risikerer vi at skulle bestille bøger hjem fra udlandet eller købe dem i dyre domme. Det kan ikke lade sig gøre. Og så er det en klar fordel, at vi har egne bibliotekarer på institutterne, fordi de kender de studerende, forskerne og undervisningen og kan tilrettelægge bogindkøb og samlingen derefter, siger Niklas Zenius Jespersen.

Han håber, at så mange studerende som muligt møder op til stormøde den 10. november og ser en blokade af dekanatet som en sandsynlig reaktion på spareplanerne.

Selve biblioteksudvalget skal mødes fem gange, indtil spareplanerne er klar i januar. Her vil der udover de studerende være repræsentanter fra bibliotekerne.