Bliv klog på de 7 typer frivillige

13-04-2016 af Anna Willer

Nogle frivillige motiveres af diplomer – andre af medbestemmelse. Hvis du forstår, hvad der motiverer forskellige typer af frivillige, kan du blive bedre til at lede og fastholde frivillige i din organisation. 

Frivillige kan være en stor ressource for din organisation – vel at mærke hvis de får den ledelse, de har brug for. Hvis du som leder ikke forstår, hvad der driver de frivillige, kan det føre til misforståelser, konflikter og ressourcetab.

Inden du rekrutterer, er det vigtigt at overveje hvilke typer frivillige, organisationen har brug for. Tag organisationens værdier, opgavernes karakter og en eventuel allerede eksisterende frivilliggruppe med i overvejelserne. Vær kritisk og spild ikke tid på at oplære nogen, som ikke harmonerer med det, I efterspørger.

Brug tid på at afstemme gensidige forventninger med de frivillige. Husk også løbende at tale med de frivillige om, hvad der motiverer dem for at sikre og fastholde det gode samarbejde.

Projektkonsulent ved Københavns Universitet Ellen-Margrethe Dahl-Gren identificerer i en artikel hos Væksthus for ledelse syv forskellige typer frivillige på baggrund af, hvad der motiverer dem.

De syv frivilligtyper

1. Den sociale type

Motiveres af samværet med andre – både i forbindelse med det frivillige arbejde, men også i form af sociale aktiviteter uden for arbejdstiden. Som leder af den sociale type bør du have fokus på fællesskab og samtidig sikre dig, at den frivillige ikke hygger sig »for meget«.

2. Ledertypen

Motiveres af medbestemmelse, overblik og ansvarsfølelse. Sørg for at tildele ledertypen ansvar, og anerkend resultaterne.

3. Den altruistiske type

Motiveres af at gøre en forskel for andre mennesker. Når du leder denne frivilligtype, bør du sætte tydelige delmål, så projektet virker overskueligt og realiserbart.

4. Den ambitiøse type

Motiveres af ønsket om nye kompetencer – ofte i form af et kursusbevis, et diplom eller en tilføjelse til CV’et. Vær sikker på, at den frivillige har både viden og reel interesse for organisationen, inden du rekrutterer vedkommende.

5. Den materialistiske type

Motiveres af konkret belønning som for eksempel gaver eller gratis adgang til et arrangement. Vær klar over, at denne frivilligtype sjældent vil engagere sig langvarigt. Her er det vigtigt at forventningsafstemme i forhold til roller, opgaver og goder.

6. Den identitetssøgende type

Motiveres af identifikation med organisationen. Gør det muligt for den frivillige at demonstrere sin tilknytning til organisationen udadtil, og læg vægt på organisationens brand i rekrutteringen.

7. Den interessebetonede type

Motiveres af en interesse for organisationens sag eller de konkrete opgaver. Giv den frivillige mulighed for selv at vælge opgaver og endda selv starte små projekter.

Læs mere på Væksthus for ledelses hjemmeside

http://www.lederweb.dk/personale/motivation-og-fastholdelse/artikel/127861/de-7-frivillighedstyper-og-hvordan-du-leder-dem