Der er ingen grund til at opfinde en Jaguar, hvis folk helst vil køre i en Lada

17-02-2016 af Anette Lerche
Bibliotekernes digitale musiktilbud var til debat i forbindelse med Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar. Der er stor opbakning til, at bibliotekerne fortsat skal have et digitalt musiktilbud. Nu skal den rigtige model udvikles.

Ved årsskiftet blev det meldt ud, at Bibzoom ville fortsætte som et rent formidlingssite, mens at det – i hvert fald for en periode – var slut med et digitalt musiktilbud. »Der er behov for at gentænke bibliotekernes digitale musiktilbud og sikre en bredere opbakning,« sagde Morten Fogh, formand for Bibzoom og bibliotekschef i Aabenraa Bibliotekerne, i et interview med Perspektiv i begyndelsen af januar i år. 

I samme retning

Den bredere opbakning til et digitalt musiktilbud er nu på plads. På et velbesøgt møde om bibliotekernes digitale musiktilbud i forbindelse med Bibliotekschefforeningens årsmøde i Vejle den 11. og 12. februar blev det tilkendegivet, at bibliotekerne igen skal have et digitalt musiktilbud.

- Der var opbakning hele vejen rundt og også gode tilkendegivelser fra nogle af de nære samarbejdspartnere på området. Eksempelvis Kulturstyrelsen, DDB og DBC. Jeg oplever en sektor, hvor vi nu er enige om at flytte os i samme retning på samme tid, siger Morten Fogh.

Nu går en arbejdsgruppe bestående af Aarhus’ og Københavns biblioteker, Statsbiblioteket samt Aabenraa Bibliotekerne i gang med at udforme et oplæg til, hvordan et fremtidigt digitalt musiktilbud kan se ud – også i forhold til organisering og forretningsmodel.

- Det forslag håber jeg, vi kan præsentere før sommerferien. I den forbindelse vil man eventuelt afholde en stiftende generalforsamling, hvis vi beslutter, at det skal være en forening, der overtager ledelsen af det fremtidige musiktilbud, forklarer Morten Fogh. 

Vigtig forventningsafstemning

Sideløbende nedsætter arbejdsgruppen et Advisory Board, hvor alle 98 kommuners biblioteker kan tilmelde en repræsentant.

- For at sikre os, at vi ikke udvikler i blinde, vil vi være i tæt dialog med vores Advisory Board. Vi skal blandt andet diskutere betalingsevne og betalingsvilje, for der er ingen grund til at opfinde en Jaguar, hvis folk helst vil køre i en Lada. Forventningsafstemning er vigtig for at sikre, at der er god overensstemmelse mellem det, vi når frem til, og det, bibliotekerne ønsker.

Et af ønskerne fra musikbibliotekarerne – senest udtrykt i et debatindlæg på Del Din Viden – er, at DDB får en større rolle. Det ønske deler Morten Fogh.

- Jeg kan ikke forestille mig, at DDB ikke får en væsentlig rolle i det her. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede er opfundet. Alle kommuner er med i DDB og er med til at betale for en infrastruktur og en organisation. Det skal vi selvfølgelig sørge for, at vi får så meget værdi ud af som overhovedet muligt. Der er ingen intentioner om at lave et digitalt musiktilbud som en parallel organisation til DDB, understreger Morten Fogh.