Det kan være en øjenåbner at se sit barns glæde ved at kigge i en bog

11-03-2016 af Anette Lerche
Hvilke metoder er gode at bruge, når biblioteker etablerer Bogstarts-ordninger i udsatte boligområder? Det samler en ny evalueringsrapport op på.
Det er KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, der har gennemført evalueringen af Bogstart for at indsamle viden om de metoder, der kan styrke bibliotekernes indsats på området.
Bogstart har som formål at understøtte udviklingen af sprogkundskaber hos børn, der vokser op i udsatte boligområder. Ordningen består af to bibliotekarbesøg i hjemmet, når børnene er henholdsvis et halvt og et helt år gamle. Familien får en bogpakke og viden om, hvad højtlæsning betyder for udviklingen af børns sprog. Desuden kan familierne hente en bogpakke på biblioteket, når børnene er halvandet år, og børnene får udleveret en bogkuffert i børnehaven, når de er tre år. 

Ingen effektmåling
- Man har set på, hvordan man kan opnå en god kontakt med familierne om læsning med førskolebørn. Det viser sig, at det er vigtigt at etablere en ligeværdig dialog med familierne, og at det er positivt at etablere kontakter til aktører, som sundhedsplejersker eller sprogpædagoger, der allerede kender familierne, forklarer konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen Signe Thomsen.

Evalueringen måler ikke på effekten af besøgene – altså hvad det betyder for børnenes senere læring, når de starter i skolen – men et tidligere studie af Bogstart fra Center for Børnesprog har vist, at 58 procent af forældrene oplever, at Bogstart har ændret deres læsevaner. Desuden viser forskningen, at tidlig sprogstimulering – det vil sige, når børnene er 0-3 år – givet et langt større udbytte, end hvis man først sætter ind i skolealderen. 

Et hjem uden bøger

- Bibliotekarerne fortæller, at mange af de udsatte familier ikke har børnebøger eller har for vane at læse med små børn. Men når de besøger familierne anden gang, kan de ofte se, at bøgerne er blevet læst og tygget godt og grundigt igennem. For nogle af forældrene kan det være en øjenåbner at se sit barns glæde ved at kigge i en bog, siger Signe Thomsen. Det baner vej for nye læservaner i familien.

Læs mere her