Det psykiske arbejdsmiljø er en udfordring

26-04-2016 af Anette Lerche

Det er en vigtig ledelsesopgave at sikre det psykiske arbejdsmiljø. Men det er under halvdelen af lederne, der synes, at de i høj grad er klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, viser en undersøgelse foretaget af AC.

Det psykiske arbejdsmiljø i det offentlige er under pres. Og lederne får ofte skylden, når medarbejderne mistrives. Det er dog ikke viljen, der mangler. Hele 95 procent af de offentlige ledere i AC’s undersøgelse svarer, at de i høj eller meget høj grad vurderer, at det at sikre det psykiske arbejdsmiljø er en del af deres ledelsesopgave. Men redskaberne er ikke helt på plads. Det er nemlig kun 44 procent, der svarer, at de i høj eller meget høj grad er klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere.

En af forklaringerne handler om manglende uddannelse, mener Lotte Bøgh Andersen, der er professor og forsker i offentlig ledelse på Aarhus Universitet og KORA. Hun siger til Ugebrevet A4, at en anden forklaring på udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø er, at ledelsesspændet vokser i disse år, så lederne får ansvaret for flere medarbejdere.

- Det betyder, at lederne kommer mindre rundt til den enkelte medarbejder, og det forringer kvaliteten af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Psykologerne Malene Friis Andersen og Marie Kingston har i marts udgivet en håndbog til ledere om stress. Her kommer de med konkrete råd og værktøjer til lederne, så de bedre kan håndtere stress på arbejdspladsen. Et af rådene er også, at man som leder skal huske, at man ikke er ene-ansvarlig for at stoppe stress.

»Der kan være forhold i situationen, din organisation eller i samfundet generelt, som vanskeliggør opgaven. Vær opmærksom på, at chancen for succes øges markant, når både medarbejdere, team, ledelse og organisation spiller med,« siger psykologerne blandt andet i bogen Stop stress – Håndbog for ledere.