Digital dannelse kræver fælles indsats

23-06-2016 af Sabrine Mønsted

At gøre borgerne digitalt dannede er den største opgave siden oplysningstiden, mener formand for DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer og it-chef på Københavns Universitet Klaus Kvorning, og bibliotekarerne har en væsentlig rolle at spille.

Debat på Folkemødet 2016 om digital dannelse. Foto: Sabrine Mønsted

DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer mener, at der skal større politisk fokus på at styrke danskernes digitale kompetencer. Hvordan det kan gøres blev debatteret på årets Folkemøde.

Udvalget for digitale kompetencer har udarbejdet nogle anbefalinger, hvor kompetencerne er inddelt i tre områder; brugerkompetencer, skaberkompetencer og refleksive digitale kompetencer.

- Borgerne bør have alle tre slags kompetencer, og det er nødvendigt at gøre op med begrebet »digitalt indfødte«, for kompetencerne kommer ikke af sig selv, sagde Klaus Kvorning.

Politikerne skal sætte rammerne

It-ordfører for Liberal Alliance Christina Egelund mener, at politikerne skal sætte rammerne for det digitale og skabe en kritisk bevidsthed hos borgerne om, at de for eksempel efterlader sig spor på nettet.

- Vi skal politisk diskutere, hvem der ejer de data, vi efterlader på nettet, og hvad offentlige institutioner og private virksomheder må med vores data. For selvom big data kan gavne os som samfund og gøre os klogere, skal alle kunne sige nej til at dele egne data som er ens ejendom.

Træk fagligheden ind i folkeskolen

Tine Jørgensen, formand for Bibliotekarforbundet, påpegede, at bibliotekarerne har en vigtig rolle i forhold til den digitale dannelse. De skal for eksempel samarbejde med folkeskolen.

- Vi kan være med til at give eleverne de digitale kompetencer. Bibliotekarerne vil gerne byde ind på opgaven, og det er nødvendigt at arbejde sammen på tværs af fagligheder, sagde Tine Jørgensen og understregede, at indsatsen med at gøre borgerne digitalt kompetente skal ske mange steder, for der er også mange voksne, der mangler digitale kompetencer.

Husk fordybelse

Pædagogisk udviklingskonsulent i Folkehøjskolernes Forening Jonas Møller sagde, at digital dannelse ikke kun bør handle om kompetencer. Dannelse handler om at vide, hvem man er, og hvordan man kan deltage i samfundet.

- Så vi skal også have et kritisk blik på det digitale, og hvad vi skal passe på ikke at miste. Vi bliver konstant distraheret af vores mobiltelefon og sociale medier, og vi skal huske evnen til fordybelse. Undersøgelser viser, at når vi selv tror, at vi bruger en time om dagen på digitale medier, så er det reelle tidsforbrug fem timer, sagde Jonas Møller, der gerne så et større samarbejde lokalt mellem højskoler og biblioteker omkring den digitale dannelse.


Læs mere om anbefalingerne fra DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer.

https://www.dit.dk/da/OmDanskIT/Organisationen/Udvalg/Udvalget%20for%20digitale%20kompetencer


Brugerkompetencer: kende og forstå digitale værktøjer, finde information, bedømme relevansen af den og organisere den.

Skaberkompetencer: at kunne formulere tekst til bestemte formål, bruge digitale værktøjer til at samarbejde, kommunikere og udveksle information og have en forståelse for algoritmerne bag de digitale produkter.

Refleksive digitale kompetencer: at kunne vurdere, hvordan man skal begå sig på nettet i forhold til ens digitale identitet, etiske og juridiske overvejelser, og hvordan man agerer i et demokrati, der også er blevet digitalt.