EU-domstol sidestiller udlån af e-bøger og fysiske bøger

17-11-2016 af Anette Lerche
EU-domstolen har den 10. november givet den hollandske biblioteksforening medhold i, at bibliotekernes udlån af digitale bøger kan sidestilles med udlånet af fysiske bøger. Et stærkt signal om, at bibliotekerne bør spille en rolle i forhold til e-bøger, mener eReolen, mens Danske Forlag ikke mener, at dommen får konsekvenser i Danmark.

EU-domstolen har med en afgørelse den 10. november sidestillet bibliotekernes udlån af digitale bøger med fysiske bøger, så alle digitale udgivelser skal stilles til rådighed for bibliotekerne. Afgørelsen betyder, at en digital bog skal kunne udlånes, som var den en fysisk bog – altså hvor en e-bog kan udlånes til én låner ad gangen – med en fair økonomisk kompensation til forfatteren. 

I Holland betyder det ifølge den hollandske biblioteksforening, at biblioteker, forlag og forfattere nu igen skal se på modellerne for bibliotekernes digitale udlån.

I Danmark og resten af Europa granskes dommen også nøje, men ifølge Danske Forlags direktør Christine Bødtcher-Hansen vil EU-dommen ikke ændre på den danske retsstilling på området. 

- Udlån af e-bøger på bibliotekerne vil stadig bero på en aftale med forlag og forfattere. En ændring i Danmark på dette område vil kræve en dansk lovændring, siger hun. 

Og den lovændring er der ikke brug for, mener Danske Forlags direktør.

- I Danmark har vi gode traditioner for, at det er parterne på området, der aftaler sig frem til en løsning. Og netop fordi e-bogsmarkedet er meget umodent, er det enormt vigtigt, at vi får lov til at afprøve forskellige udlånsmodeller og får nogle erfaringer. Et lovindgreb vil kunne forrykke balancen mellem biblioteker og det kommercielle marked, hvilket kan få store konsekvenser for det litterære kredsløb og muligheden for ny litteratur i Danmark, siger Christine Bødtcher-Hansen. 

Ændring bør komme fra politikerne
EU-dommen overraskede den europæiske forlagsbranche, der nu har jurister til at finkæmme afgørelsen.

- EU-kommissionen har tidligere lavet en høring om, hvorvidt der var behov for en ændring af reglerne på området, og kom frem til, at det var der ikke. Derfor er det også problematisk, at der nu ligger en dom på området, fordi det bør reguleres politisk med baggrund i undersøgelser af markedet og høringsvar fra relevante aktører, siger Danske Forlags direktør.

Et vigtigt signal
Formand for eReolen Jakob Heide Petersen er glad for EU-dommen. 

- Den sender et stærkt signal om, at bibliotekerne bør spille en rolle på nettet og i forhold til e-bøgerne. Den siger også, at bibliotekerne bør have en særlig adgang til at stille e-bøger til rådighed. 

Men under hvilke vilkår, dommen eventuelt kan oversættes til danske forhold, kan Jakob Heide Petersen ikke udtale sig om endnu. Derfor er det i første omgang signalet fra EU-domstolen, han glæder sig over. Både på bibliotekernes og på borgernes vegne.

- Jeg er godt klar over, at forlagsbranchen er kritisk over for dommen og ser med bekymring på, hvilke konsekvenser den kan få, men her er jeg mere rolig, fordi vi i Danmark plejer at finde fornuftige løsninger. Men jeg ser da gerne, at dommen giver anledning til eftertanke hos enkelte forlagen. 

Skriv en kommentar