EU skal afgøre, om udlån af digitale bøger kan sammenlignes med udlån af fysiske

28-06-2016 af Anette Lerche
EU-domstolens advokat Maciej Szpunar mener, at udlånet af digitale bøger kan sammenlignes med udlånet af fysiske bøger. I efteråret tager EU-domstolen endeligt stilling til sagen.

En pressemeddelelse fra generaladvokat ved EU-domstolen, Maciej Szpunar, kan få stor betydning for bibliotekernes mulighed for at låne digitale bøger ud i fremtiden.

Det er den hollandske biblioteksforening, Vereniging Openbare Bibliotheken, der har startet sagen. I første omgang i Holland, men her sendte de nationale domstole sagen videre til EU, da den har med tolkningen af et EU-direktiv fra 2006 at gøre. Direktivet slår fast, at det er forfatteren til et værk, der har rettighederne til at tillade eller forbyde leje eller lån af værket. Men at dette kan fraviges i respekt for offentlige udlån, hvis forfatteren får et fair vederlag. 

I Holland mente biblioteksforeningen, at dette direktiv også burde omfatte digitale bøger, og det er det, EU-domstolen skal tage stilling til.

Pressetalsmand for den hollandske biblioteksforening siger til dagbladet Politiken:

»Vi ønsker et marked, hvor bibliotekerne skal kunne vælge, hvad de ønsker at have stående i deres samlinger. Lige nu vælger forlæggere og forfattere, hvad der skal være til rådighed for udlån. Vores holdning er, at bibliotekerne ikke kan udfylde deres opgave, når det er markedet, der afgøre, hvad der stilles til rådighed.« 

Sikring af forfatterne

Generaladvokaten argumenterer for, at EU-lovgiverne i sin tid ikke medtog udlån af digitale bøger direkte i direktivet, fordi e-bøger stadig var så nye på daværende tidspunkt. Han mener, at direktivet bør fortolkes dynamisk, sådan at digitale bøger også medtages. 

Generaladvokaten kommer desuden ind på, at direktivet vil sikre, at forfattere får et fair vederlag for de digitale udlån, hvor man i dag laver aftaler mellem forlag og bibliotekerne om model og afregning for digitale udlån.

Dansk tilfredshed

I Danmark er generaladvokatens vurderinger blevet læst nøje. Blandt andet af formand for e-Reolen Jakob Heide Petersen, der konstaterer, at selvom der endnu ikke er tale om nogen dom, så er dette noget, man kan tage pejling af.

- Efter generaladvokatens vurdering kan det ikke udelukkes, at udlånet af e-bøger kan sidestilles med udlånet af fysiske bøger, og at man derfor kan give bibliotekerne udlånsrettigheder, således, at de kan købe et digitalt eksemplar og låne det ud til én borger af gangen, ligesom med de fysiske bøger. Og med den tolkning er der ikke fare for at undergrave forlagenes forretningsmodel.

Jakob Heide Petersen ser positivt på, at der nu fra EU’s side sendes et signal om, at bibliotekerne har en udlånsret på det digitale område. 

 - Det vil både stille os bedre i forhold til at forhandle alternative modeller, hvis vi kan få fastslået, at vi har en udlånsret. 

På sigt kan signalet fra EU i øvrigt betyde, at man igen ser på den danske model for bibliotekspenge, hvor man i dag kun giver forfatterne bibliotekspenge for udlån af fysiske bøger.

Læs pressemeddelelsen fra EU-domstolen 

Læs Politikens nyhed om samme emne