En god chef har blik for det fælles bedste

17-02-2016 af Anette Lerche

God ledelse handler om at insistere på at finde den fælles mening med kerneopgaven. Det kan kræve, at man samarbejder på tværs, fordi resultatet i sidste ende gavner velfærden.

En økonoma i den kommunale hjemmepleje havde højnet kvaliteten og smagen i de ældres mad. Men selv om hun gjorde sig umage i køkkenet, var mange ældre stadig underernærede. Forklaringen på det problem fandt økonomaen, da hun observerede, hvordan forholdene var omkring selve måltidet. Økonomaen havde ikke ansvar for hverken plejepersonale eller for hvordan, de ældre fik serveret deres mad, men hun kunne se, at der kunne forbedres på området. Hendes svar blev et tværfagligt samarbejde med plejepersonalet, hvor de blev undervist i at gøre måltidet til en god oplevelse. I sidste ende gavnede det de ældres samlede oplevelse af maden og forbedrede deres sundhedstilstand.

Eksemplet ovenfor tager udgangspunkt i en leder, der insisterer på at finde den fælles mening med kerneopgaven – på tværs af traditionelle fagskel og strukturer. Det kaldes normativ ledelse og forudsætter, at man som leder iagttager ud fra et særligt blik for det alment gode.

Væksthus for ledelse har udarbejdet ti principper for normativ ledelse
  1. Der er behov for meta-governance – det vil sige et helikoptersyn på præmisserne for offentlig ledelse.
  2. Du skal tænke mindre i hierarkier og mere i netværkshandlinger.
  3. Du skal lære at elske paradokser. Du skal kunne afkode modstridende logikker, stille nysgerrige spørgsmål og turde udfordre etablerede kulturer.
  4. Du skal styrke de relationelle kompetencer hos dig selv og de ledere og medarbejdere, der arbejder med velfærdsydelser.
  5. Et personligt lederskab er forudsætningen for, at du kan gennemgøre menneskeligt baserede strategiske handlinger i dagligdagen.
  6. Praksislæring skal udbredes, så de erfaringer, I opnår, bliver taget alvorligt og delt på tværs af fag og strukturer.
  7. Du skal udvikle din sans for normativ ledelse i hverdagens små begivenheder. Nogle gange skaber mikroprocesser og næsten usynlige handlinger de bedste resultater.
  8. Du skal tilstræbe et mere sansende lederskab – det vil sige: blive bedre til at iagttage, lytte og stille dig i det åbne. 
  9. Du skal gøre plads til en eksperimenterende kultur, hvor prototyping og mange små forsøg skaber innovation i nuet, så I ikke altid skal vente på lang planlægning og implementering for forandringer.
  10. Der er brug for mod til ledelsesmæssig nytænkning. Ledere skal turde være åbne for sammen med andre dele af organisationen at finde nye veje til fælles mål.
Du kan læse mere om normativ velfærdsledelse på Væksthus for ledelses hjemmeside.