En million kroner til Danmarkskanonen på folkebibliotekerne

06-06-2016 af Sabrine Mønsted

Har I en ide til at skabe dialog med borgerne om den kommende Danmarkskanon, så opfordrer Slots- og Kulturstyrelsen til at sende en ansøgning senest den 21. juni.

Alle borgere skal have mulighed for at bidrage, debattere og byde ind med forslag til Danmarkskanonen, og et oplagt sted at skabe dialogen er på folkebibliotekerne.

Slots- og Kulturstyrelsen har afsat en million kroner til en pulje, som landets folkebiblioteker kan søge, hvis de har en god ide til aktiviteter, der kan understøtte arbejdet mod Danmarkskanonen, hvis formål er at skabe dialog om den danske immaterielle kultur, som gennem vaner, traditioner og tankesæt er med til at forme os som danskere og som befolkning.

»Folkebibliotekerne er som landets mest besøgte kulturinstitution en god platform for at skabe offentlig opmærksomhed om og bidrage til Danmarkskanonen«, skriver styrelsen og kommer med eksempler på aktiviteter som fx debatarrangementer om udvalgte temaer, der kan komme i spil til at indgå i kanonen – herunder bl.a. højskolebevægelsen, andelsbevægelsen, folkeoplysningsaktiviteter, kvindernes ligestilling og ytringsfrihed.


Danmarkskanonen er et indsatområde under Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 21. juni 2016.