BF’s formand om fyringer i Vallensbæk: Grænsen er nået

09-11-2016 af Anette Lerche

En organisationsændring i Vallensbæk betyder, at der nedlægges tre ud af fem bibliotekarstillinger. BF’s formand Tine Jørgensen er rystet over udviklingen.

I Vallensbæk Kommune er det kommunale bibliotek kraftigt beskåret. I forbindelse med en organisationsændring i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, som biblioteket hører under, er to bibliotekarer blevet fyret og en tredje ubesat stilling nedlagt. Dermed er der to bibliotekarer tilbage til at betjene kommunens godt 15.000 borgere, når ændringen træder i kraft i 2017.

Bibliotekarforbundet er involveret i sagen, og formand Tine Jørgensen ser med stor alvor på situationen.

- Jeg er naturligvis berørt af, at to af BF’s medlemmer har mistet deres arbejde, og her vil forbundet selvfølgelig støtte med rådgivning, siger Tine Jørgensen.

- Det er alvorligt at se en udvikling i en kommune, hvor biblioteket fylder så lidt, og det er nærliggende at spørge, om det tilbud, man giver borgerne i Vallensbæk, overhovedet lever op til hensigten i biblioteksloven. Jeg har flere gange peget på, at balancen mellem borgerservice og bibliotek er hårfin, og her synes jeg, grænsen er ved at være nået, siger hun.

- Udmeldingen fra Vallensbæk Kommune er, at der skal være en målrettet indsats inden for kultur- og eventformidling og et øget samarbejde med borgere og samarbejdspartnere. Det er netop, hvad et moderne bibliotek og bibliotekarerne byder ind med. Derfor er det uforståeligt, at man ikke udnytter de kompetencer, en bibliotekar anno 2016 har.

Perspektiv har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Vallensbæk Kommune. 

Kommentarer (5)

9. november 2016 kl. 21:38
Jeg var bibliotekschef ved Vallensbæk Bibliotek i ti år fra 2002 til 2012.I disse år havde biblioteket et budget, der lå i den meget lave ende blandt landets biblioteker. Nogle biblioteker lå dog lavere i biblioteksudgifter pr. indbygger, men i betragtning af, at det var en af landets mindste kommuner, var der absolut ikke noget, der hed stordriftsfordele. Men på trods af det mener jeg, at vi i de år gav borgerne en god biblioteksbetjening. Og det skyldet ikke mindst dygtige og engagerede medarbejdere. Biblioteket var i færd med et generationsskifte i det årti, og jeg havde den glæde at kunne ansætte en række en række nye medarbejdere, som alle faldt godt til på biblioteket. I forbindelse med min fratræden på grund af pension blev der iværksat en omfattende organisationsændring, som ikke var til bibliotekets fordel - for at sige det pænt, og resultatet er det, BF's formand beskriver. Det er med sorg og undren jeg læser om den seneste udvikling - at så mange dygtige medarbejdere er blevet afskediget, og at der nu kun er to bibliotekarer og to HK-biblioteksansatte tilbage. Jeg ved, at der stadig er brug for bibliotekarers og andre biblioteksansattes kompetencer, men det er, kan man nu konstatere, stort set afskaffet i Vallensbæk. Ubegribeligt.
14. november 2016 kl. 09:16
Den frie lånerret gælder stadig, så hvad siger Vallensbæks nabokommuner? Er de indstillet på i fremtiden at kunne forvente et øget besøg af borgere fra Vallensbæk. Det er oftest de mere krævende lånere, der ovrskrider kommunegrænserne.
23. november 2016 kl. 14:33
Man kunne dristes til at spørge: hvornår synes BF, at grænsen er nået med hensyn til fag- og forskningsbiblioteker? Her ikke alene beskæres, men også nedlægges eller opsluges det ene bibliotek efter det andet.
10. december 2016 kl. 09:45
Albertslund Bibliotek har allerede overtaget en hel del Vallensbæklånere. Det skete allerede, da den sidste filial blev nedlagt. Det er primært børnelånerne og familierne, der har fundet vej til os, for de gider ikke den lange vej til hovedbiblioteket. Det har nået et antal, at Albertslund Kommune fra 2018 modtager kompensation for betjeningen af Vallensbæklånere.

Når det kommer til om grænsen er nået for hvad en kommune kan byde (eller ikke byde) sine borgere, så er jeg uenig. Grænsen er ikke bare nået - den er langt overskredet. Mig bekendt har bibliotekarerne i Vallensbæk i årevis været tvunget til at have udstedelse af pas, kørekort og nem-id som hovedopgave. Det er ikke rimeligt - hverken for borgerne eller for professionelle og dygtige bibliotekarer. Jeg mener seriøst, at BF skal gå ind i sagen og påpege Vallensbæks Kommune manglende bibliotekstilbud. De opfylder på ingen måde lovgrundlaget.

Pøj pøj til de fyrede kolleger - jeg håber, at I hurtigt kommer i job igen!
15. december 2016 kl. 17:25
Som tilflytter til Vallensbæk Kommune fra Hvidovre må jeg sige, at Vallensbæk bibliotek aldrig får os som "kunder". Vi fik nærmest et chok første gang, vi var på biblioteket. I forhold til Hvidovre Bib er standarden væsentligt lavere i Vallensbæk, end vi er vant til. Og hyggelige tiltag og "det livlige bibliotek", som for os gør et godt bibliotek, er faktisk ikke eksisterende. Vi kommer fortsat på Hvidovre Bibliotek - det har vi gjort, siden vi flyttede (i 2015), og alle vores bøger lånes fortsat i Hvidovre. Det er ærgerligt med de fyringer, for jeg tænker, at det i hvert fald ikke vil bidrage til flere aktiviteter for borgerne, som kunne være med til at gøre biblioteket mere besøgt og hyggeligere.

Skriv en kommentar