Hjælp til at matche ledige højtuddannede og virksomheder

24-08-2016 af Sabrine Mønsted

AC’s fingeraftryk på trepartsforhandlingerne i august blev en forlængelse af Akademikerkampagnen og en pulje til forsøg med såkaldte matchmoduler, der skal styrke ledige akademikeres kompetencer på områder, hvor der mangler arbejdskraft.

Trepartsaftalen mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen, der faldt på plads den 19. august, har fokus på at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i Danmark fremover. Det centrale i aftalen er langt flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne. Der blev givet håndslag på, at der skal findes mellem 8.000 og 10.000 flere praktikpladser frem til 2025, og virksomheder, der lever op til aftalen, bliver belønnet økonomisk.

Ifølge formand for Akademikerne Lars Qvistgaard har det ikke været nogen let opgave under forhandlingerne at få sat fokus på, at der også er områder, hvor virksomhederne mangler højtudannet arbejdskraft. AC fik dog i den endelige aftale forlænget Akademikerkampagnen med ti millioner kroner i 2017-2018. Kampagnen har til formål at hjælpe nyuddannede og ledige akademikere med at få job i virksomheder gennem en »trainee-ordning« (Akademikerkampagnen).

Tilpasset uddannelse

Desuden blev der afsat en pulje på to millioner kroner til forsøg med Akademikernes forslag om matchmoduler, som er kort, fleksibel efteruddannelse i kompetencer, der specifikt efterspørges af virksomheder. I første omgang skal puljen gå til pilotprojekter med matchmoduler på it-området.

Formand for Bibliotekarforbundet Tine Jørgensen er tilfreds med AC’s fingeraftryk på trepartsaftalen. 

- Det er positivt, at Akademikerkampagnen er blevet forlænget med to år. Den giver dimittender og ledige en chance for at få praktisk erfaring og få vist, hvad de kan bidrage med i en virksomhed, siger Tine Jørgensen, der også ser puljen til matchmodulerne som meget relevant for netop Bibliotekarforbundets medlemmer.  

 

- Vores medlemmer har teoretisk viden om blandt andet systemer, organisering og informationsarkitektur, men kan mangle konkrete »håndværksmæssige« it-redskaber for at søge nogle typer af it-jobs. Her kan matchmodulerne være brugbare for de ledige medlemmer, siger Tine Jørgensen og tilføjer, at matchmodulerne er en idé med grobund i AC’s have, så det er positivt, at det er en samlet fagbevægelse, som nu arbejder videre med det.

I trepartsaftalen er der lagt op til, at parterne til næste trepartsforhandling i foråret 2017 skal drøfte, hvordan det samlede videre- og efteruddannelsessystem kan forbedres, og en ekspertgruppe skal i mellemtiden gå systemet igennem.  

Læs AC’s pressemeddelelse om resultatet af trepartsforhandlingerne: Trepartsaftale i hus med flere gode tiltag for akademikere

Læs mere om matchmoduler

Se hele Trepartsaftalen fra august 2016