Hvilke biblioteker skal spare mest i 2017?

07-12-2016 af Anette Lerche

Hvert år samler Danmarks Biblioteksforening budgettallene for landets folkebiblioteker. Mere end halvdelen får desværre skåret i budgettet for 2017, og fire folkebiblioteker skal spare helt op til 8 procent på budgettet i 2017.

57 procent af de folkebiblioteker, der har deltaget i Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse af budgettallene for 2017, kan desværre melde tilbage, at deres budgetter reduceres i 2017. Det er særligt personalekontoen, der skal skæres. 71 procent af de biblioteker, der skal spare, oplyser, at det er personalekontoen, der bliver ramt. Mens bogkontoen skæres på 27 procent af de berørte biblioteker. Desuden lukkes der filialer i Høje Taastrup, Helsingør og Aalborg.

Fire biblioteker skal spare særlig meget i år. Både i Albertslund og Furesø skal bibliotekerne reducere budgettet med otte procent i 2017, mens Næstved og Vallensbæk skal reducere budgetterne med 7,99 procent.

Stadsbibliotekar i Albertslund Niels Dejgaard har siden 2014 vidst, at der ventede besparelser forude. I kommunen har der været et sparemål på 80 millioner kroner, og i første omgang var der ikke lagt op til så store besparelser på biblioteket.

- Men i forbindelse med de politiske forhandlinger og en presset situation, hvor man skulle vælge mellem eksempelvis socialområdet og kulturområdet, vurderede man, at fordi Albertslund er en af de kommuner, der bruger mest på kultur og biblioteker, så kunne området godt bære en større andel af sparekravet, og derfor endte besparelsen med at blive meget større end forventet.

I alt har biblioteket skullet spare 3,5 millioner kroner fordelt på årene 2016 og 2017 sådan, at der skulle findes halvanden million i 2016 og to millioner i 2017.

- Besparelserne er blandt andet opnået gennem en ny organisationsplan og et smallere ledelseslag, og så har vi ikke genbesat stillinger. Det har betydet, at vi har kunnet udmønte besparelsen i 2016, dels ved ikke at genbesætte ledige stillinger, dels ved at fyre en medarbejder, og i 2017 har vi tre medarbejdere, der går på pension, og de stillinger bliver så ikke genbesat.

Desuden har biblioteket skåret en række mindre opgaver væk, såsom lydavisen og biblioteksvagten, og i 2017 nedlægges to mindre servicepunkter på to af kommunens folkeskoler.

- Vi fastholder den betjente åbningstid, og vi har fortsat et ambitionsniveau om at levere en god og kvalificeret service og stadig være et bibliotek med mange udviklingsprojekter. Men det er klart, at det kan mærkes, at vi i dag kun er 34 fuldtidsstillinger.

Kun få biblioteker melder, at de i 2017 får flere ressourcer. Her har Brøndby dog meldt ind, at deres budget er forøget med 2,99 procent, mens budgetterne i Lyngby-Taarbæk og Greve kommuner er forøget med 0,99 procent.

Se hele oversigten over bibliotekernes budgetter i 2017 her.

Skriv en kommentar