Hvordan påvirker digitaliseringen bibliotekernes rolle?

09-11-2016 af Anette Lerche

IVA har genopslået et ph.d.-stipendium om digitalisering og bibliotekernes rolle og peger på, at man også gerne ser ansøgninger fra praktikere.

»Digitalisering udfordrer i dag den rolle, som arkiver, biblioteker og museer (ABM-institutioner) spiller i forbindelse med kulturproduktion, kulturformidling og kulturforbrug. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er et væsentligt spørgsmål, om digitaliseringen bidrager til en åben og oplyst offentlig diskurs, eller om den danner grundlag for social fragmentering.«

Sådan lyder indledningen i det ph.d.-stipendium, IVA har genopslået. Man håber, at også praktikere vil overveje at søge ph.d.en, som skal have særligt fokus på bibliotekerne og deres sociale og kulturelle rolle i forbindelse med digitalisering.

Du kan læse hele opslaget på IVA’s hjemmeside

Der er ansøgningsfrist den 1. december. 

Skriv en kommentar