Ideer til at formidle musikken uden fysisk udlån

05-12-2016 af Sabrine Mønsted

Hvordan skal bibliotekerne formidle musik, når færre låner den i fysisk form på biblioteket? En projektgruppe nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen har afdækket mulighederne i antologien Biblioteker og Musik – Perspektiver og kommer med konkrete idéer og koncepter i kataloget Biblioteker og Musik – Inspirationer.

Private og offentlige partnerskaber er vigtige for, at bibliotekernes musikformidling ikke dør med udlånet, mener Niels Mark og Mads Led Behrend fra Odense Musikbibliotek.

I Odense samarbejder musikbibliotekarerne blandt andet med folkeskolen, hvor eleverne arbejder med lyd og musik på biblioteket, og forløbet slutter med en fest, hvor elevernes lydværker præsenteres. »Målet er at skabe glæden for musikken og dermed være med til at stimulere nye lokale musikvækstlag«, skriver de to musikbibliotekarer i antologien.

Et andet eksempel er at udvide musikoplevelsen og give brugerne koncertoplevelser, som de ikke kan få andre steder, blandt andet med sovekoncerter, hvor brugerne overnatter i biblioteksrummet, eller artist talks og udstillinger med biblioteksmaterialer om kunstneren.

»Det er mit håb, at bibliotekerne lader sig inspirere til fortsat udvikling af musikformidling på bibliotekerne,« skriver vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen Morten Lautrup-Larsen i forordet til antologien.

Publikationerne kan hentes her.


 

 

Skriv en kommentar