Kulturministeren: Det Kgl. Bibliotek er det bedste navn

08-12-2016 af Anette Lerche
Kulturminister Mette Bock har droppet navnet Nationalbiblioteket. Hun foretrækker det historiske navn, Det Kgl. Bibliotek.

Da det blev offentliggjort, at Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket skulle fusionere, var planen, at det skulle være under navnet Nationalbiblioteket. Kulturminister Mette Bock har dog taget det nye navn af bordet. Det nye samlede nationalbibliotek skal hedde Det Kgl. Bibliotek.

I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet siger Mette Bock:

- Vores nye, samlede bibliotek, som både vil udgøre danskernes nationalbibliotek og landets største forskningsbibliotek, skal hedde Det Kgl. Bibliotek. Det er et helt unikt navn, som signalerer bibliotekets dybe historiske rødder og er kendt vidt og bredt – også i udlandet. Biblioteket er og vil også i fremtiden være en af landets absolut væsentligste kulturarvsinstitutioner, og derfor synes jeg, at det er væsentligt, at det bærer en del af historien i sit navn.

Mette Bock understreger, at sammenlægningen dog stadig skal ses som en transformation, der grundlæggende skaber et nyt bibliotek. 

- Jeg lægger vægt på, at det nye bibliotek fungerer som et landsdækkende bibliotek og kommer til at spille en central rolle som universitetsbibliotek.