Kulturministeren vil se på bibliotekernes mulighed for at udlåne e-bøger

17-11-2016 af Anette Lerche

EU-dommen kommer ganske belejligt, konstaterer Kulturminister Bertel Haarder fra Folketingets talerstol. Han understreger, at det er afgørende, at borgerne har mulighed for at låne bøger elektronisk.

I et paragraf 20-spørgsmål til kulturministeren spurgte folketingsmedlem Jan Johansen (S) den 11. november, hvad Bertel Haarders holdning var til EU-domstolens dom, der slår fast, at der bør gælde samme regler for almindelige bøger og e-bøger, for så vidt angår muligheden for udlån.

Her svarede kulturministeren blandt andet, at det er helt afgørende, at borgerne har mulighed for både at udlåne fysiske bøger og e-bøger.

- Det ser ud, som om dommen giver mulighed for, at medlemslandene kan vælge at have regler, der gør, at biblioteker for fremtiden kan udlåne e-bøger på samme måde, som de i dag udlåner fysiske bøger, det vil sige uden aftale med rettighedshaverne. Vi er i ministeriet i gang med at vurdere konsekvenserne af dommen, så jeg kan ikke fortælle, hvad den præcis går ud på, men jeg kan tilføje, at Domstolen nævner nogle retningslinjer for, hvordan udlånte e-bøger for eksempel ikke må stamme fra ulovlige kilder. Når vi forstår dommen fuldt ud, vil det være relevant at overveje, om vi skal ændre på de danske regler i lyset af dommen. Det vil jeg drøfte med kulturordførerne, og måske er det i virkeligheden ganske belejligt, at vi har fået den dom netop, sagde ministeren.

Det svar glædede Jan Johansen.

- Vi vil jo gerne fremtidssikre bibliotekerne, og jeg tror også, at ministeren godt er klar over, at nogle befolkningsgrupper, som ikke låner bøger i dag, måske vil begynde at gøre det. Vi ved jo, at der ude omkring i landet er kommuner, der nedlægger og omlægger bibliotekerne, fordi kommunerne er blevet større, så her er der jo en god mulighed for, at flere kan komme til at låne bøger.

Vanskelige forhandlinger forude

Kulturministeren var enig i, at der skal være adgang til at låne bøger både fysisk og digitalt, men understregede, at der også er vanskeligheder forbundet ved en sidestilling af de fysiske og digitale bøger, fordi bibliotekspengeordningen bygger på, at forfatteren får penge pr. bog, der står på biblioteket.

- Når det gælder e-bøger, er der jo højst en på hvert bibliotek – det ligger i e-bogens natur, at den behøver man ikke have i flere udgaver, fordi rigtig mange mennesker i princippet kan låne den samme e-bog. Det skal vi finde en løsning på. Det afgørende er at se det fra borgernes synspunkt. De skal have mulighed for at låne bøger som hidtil, også elektronisk.

Samtidig forudså ministeren, at det vil blive vanskeligt at få en aftale på området på plads, men at der ikke er nogen vej udenom, hvis man fortsat skal varetage borgernes interesser.

Læs det fulde uddrag af Bertel Haarders svar

 

Skriv en kommentar