Ledere har også behov for god ledelse

28-09-2016 af Sabrine Mønsted

Ny publikation sætter fokus på ledernes behov for ledelse og på, hvordan ledere og chefer støtter hinanden bedst muligt.

»Lederne skal have sparring, når de har brug for det – og man skal have en fornemmelse for, hvornår man skal være der, og hvornår man skal give slip, så den enkelte leder kan udfylde sit ledelsesrum. Det handler meget om gensidig tillid«, lyder det fra en chef i publikationen »Kære chef! Kære ledere!«, som bygger på en række interviews med ledere og chefer.

Cheferne i undersøgelsen oplever, at det er lettere at lede ledere end at lede medarbejdere, fordi lederne ofte har en større forståelse for den politiske dagsorden, den strategiske retning og behovet for nytænkning. De ved, når noget ikke er til diskussion, og er med på at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Som leder har man også selv brug for god ledelse.

»Lederne har for eksempel brug for, at deres chef er tilgængelig for sparring, feedback og rådgivning og har en kort reaktionstid. Men det kræver, at lederne er gode til at sortere i, hvad de beder om hjælp til, ellers drukner de deres chef«, siger Bodil Otto, næstformand i Væksthus for Ledelse, til kl.dk.

Find publikationen gratis på Væksthus for Ledelse: »Kære chef! Kære ledere!«


Skriv en kommentar