Mentorordning skal hjælpe dimittender i job

28-06-2016 af Anette Lerche
Ny mentorordning i BF skal klæde dimittender bedre på til at lande deres første job. Nøglen til succes er opbakning fra bibliotekerne, understreger BF’s karriererådgiver Nanna Berg.
En ny mentorordning søger at matche specialeskrivende og dimittender med biblioteker, der vil stille en medarbejder med mindst to års erhvervserfaring til rådighed som mentor. 

- Det er i alles interesse, at vi som fag få nogle gode kandidater ud på arbejdsmarkedet, og det kan man være med til at påvirke gennem BF’s dimittendmentorordning, siger BF’s karriererådgiver Nanna Berg om tiltaget.

Hvad går ordningen ud på?

- Vi kalder det en dimittendmentor-ordning, men den er faktisk både for specialestuderende og dimittender. BF’s tanke er at matche en studerende eller dimittend med én fagfælle, der allerede er etableret på arbejdsmarkedet. Formålet er at give mentee et indblik i, hvad det kræves på arbejdsmarkedet, og hvad det vil sige at arbejde inden for det felt, som mentor er beskæftiget i. Målet er at gøre mentee skarpere på at søge job, fordi de får viden om, hvad der kræves af en kandidat for at kunne bestride et lignende job. 

Hvad kræver det at blive mentor?

- Vi lægger op til, at mentor ikke stiller op alene, men at vedkommende gør det i enighed med sin arbejdsplads. Det er også derfor, vi henvender os til lederne omkring ordningen. Når man melder sig som mentorbibliotek, skal man udfylde en mentorprofil, så mentee kan søge det bibliotek, der bedst matcher den profil, vedkommende gerne vil have en mentor inden for. Biblioteket får derefter mulighed for at vælge mellem de ansøgere, der kommer. Når aftalen er kommet i stand, lægger vi fra BF’s side op til, at man mødes 3-4 gange over en halvt år og derefter aftaler de videre forløb. 

Hvad får biblioteket ud af at melde sig som mentor?

- Det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvad man som arbejdsplads gerne vil have ud af relationen. Som mentor får man blandt andet indblik i den nyeste faglige viden, og hvilke kompetencer morgendagens medarbejdere kommer med. Ordningen er en oplagt mulighed for bibliotekerne at se mulige kandidater og kommende kolleger an.

Ønsker du at høre nærmere om mentorordningen, kan du kontakte BF’s karriererådgiver Nanna Berg på mail: nbe@bf.dk