Nu sker der (måske) noget på musikområdet

19-04-2016 af Sabrine Mønsted

Et nyt nationalt initiativ sat i gang af Slots- og Kulturstyrelsen skal i 2016 indsamle erfaringer om, hvordan man skaber god musikformidling.

Arkivfoto: Jakob Boserup

I Perspektiv nummer 2, 2016 efterlyste DMBF’s formand Emilie Wieth-Knudsen en fælles indsats og fokus på musikområdet i artiklen: Opråb: Bevar digital musikformidling i bibliotekerne. Hun hilser den nye nationale indsats velkommen og er sammen med andre musikbibliotekarer og musikfaglige organisationer inviteret med ved bordet, når erfaringerne om god musikformidling skal samles. Emilie Wieth-Knudsen ser dog stadig en udfordring for de fysiske materialer.

Du har efterlyst en klar prioritering af musikken på bibliotekerne. Er det her et skridt i den retning?

- Ja, i hvert fald i forhold til formidlingsdelen. Projektets fokus er at indsamle viden om musikformidling og gode samarbejder og koge det ned til noget, som alle biblioteker kan bruge. Jeg håber, der kommer fokus på, at også små filialer kan give brugerne musikoplevelser og formidle musikken, som de formidler litteraturen.

 Hvordan skal projektgruppen arbejde?

- Vi har kun haft et indledende møde, og lige nu taler vi om, hvordan vi skal indsamle erfaringerne, og hvilken form de skal have efterfølgende. Vi vil ikke bare lave en rapport, der samler støv. Det skal være konkret og brugbart. Målet er jo at få musikken ud til folket.

Desuden vil jeg selv arbejde for, at folkebibliotekerne får et større samarbejde med forskningsbibliotekerne om musik, fordi musik også handler om nationale ressourcer og kulturarv, som kan berige det lokale musikliv.

Endelig er der en følgegruppe bestående af bibliotekschefer, der kan hjælpe os med viden om, hvad de mangler på bibliotekerne og efterfølgende sikre opbakning til musikformidlingen.

Er der noget, der mangler i initiativet?

- Styrelsen har understreget, at den her indsats ikke handler om materialer, men om formidling og at få musikken ud til folk. Men jeg ser stadigvæk en udfordring i at sikre de fysiske materialer nationalt set. Det er ofte musikområdet, der holder for i en kassationsproces, fordi udlånet falder. Men vi er nødt til at tænke anderledes i forhold til musik, fordi det altid vil svinge i popularitet. Og det er svært at understøtte den lokale udøvende musik, hvis vi ikke har noder og cd’er.

NB. Folkebibliotekerne er i anden regi ved at undersøge mulighederne for en national musiktjeneste på biblioteksområdet.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens pressemeddelelse fra den 13. april om den nationale indsats