Dialog og samarbejde med personalet vægter højt for ny chef for Aalborg Bibliotekerne Kirsten Boelt

27-06-2016 af Sabrine Mønsted

Kirstens Boelt blev i juni måned ansat som bibliotekschef for Aalborg Bibliotekerne efter at have været konstitueret chef siden den 1. marts.

Arkivfoto: Martin Dam Kristensen

Lederjobbet er ingenlunde nyt for Kirsten Boelt, der har været på Aalborg Bibliotekerne siden 1986 i forskellige lederstillinger, blandt andet som leder af børnebiblioteket og lokalbibliotekerne og som udviklings- og publikumschef.

Ifølge Kirsten Boelt er retningen lagt for Aalborg Bibliotekerne, så hendes job bliver at føre visionerne ud i livet sammen med personalet.

- Vi har en klar politisk vision, men nu skal visionen konkretiseres, og i samarbejde med medarbejderne skal det prioriteres, hvor vi starter med at tage fat, siger Kirsten Boelt. Hun understreger, at en god dialog og samarbejdet med personalet er meget vigtigt for hende.

Visionen er blandt andet, at biblioteket i højere grad skal være stedet for demokratisk debat i form af for eksempel debatcaféer med politikere, borgere og eksperter.

Nationalt samarbejde

Kirsten Boelt er også optaget af både det nationale og internationale bibliotekssamarbejde. Hun er næstformand i Danmarks Biblioteksforening og medlem af IFLA’s Governing Board, og hun mener at det nationale bibliotekssamarbejde er helt nødvendigt.

- Vi står alle over for de samme udfordringer med det digitale og det fysiske bibliotek. Vi skal ikke kun udvikle på hvert vores bibliotek, men løfte hele bibliotekssektoren i fællesskab, og derfor er det nationale samarbejde en fantastisk platform for bibliotekerne, siger hun.

Nye linjer

Konkret er nogle af de første chefbeslutninger, der skal træffes, at få Aalborg Bibliotekernes organisering på plads.

- Vi har i en periode trådt vande i forhold til ledelsesstrukturen. Den skal vi nu have på plads og have besat nogle ledige lederstillinger, så det giver bedst mulig mening i forhold til de opgaver, vi som bibliotek står over for, siger Kirsten Boelt.