Nye regler for katalogisering

28-09-2016 af Sabrine Mønsted

Registreringen af bibliotekernes materialer skal være mere tidssvarende og kunne håndtere de digitale muligheder, så derfor overgår Danmark over de næste to år til det internationalt baserede regelsæt RDA (Resource Description and Access).

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at igangsætte en proces, hvor Danmark overgår til nye regler for katalogisering af bibliografisk materiale. De nye regler bliver de internationale RDA (Resource Description and Access), der er udviklet i et internationalt fællesskab. Mere end 30 europæiske lande har besluttet at overgå til de fælles regler.

Baggrunden er, at registreringen skal være mere tidssvarende og kunne håndtere de øgede digitale muligheder, herunder bruge såkaldte Linked Open Data, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Det nye regelsæt erstatter de gamle katalogiseringsregler, som Danmark har haft siden 1998, og som ikke udnytter de digitale muligheder.

Målet er en overgang til RDA i 2018, men en fuldstændig implementering forventes dog at tage flere år. For at sikre en udbredelse af reglerne er der nedsat en projektgruppe i regi af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om baggrunden for de nye regler her.


Skriv en kommentar