RUC’s bibliotek indgår samarbejdsaftale med KB

13-10-2016 af Sabrine Mønsted
Roskilde Universitets bestyrelse besluttede i går at indgå et administrativt samarbejde med Det Kongelige Bibliotek (KB) fra 1. januar 2017. Rektoratet på Roskilde Universitet (RUC) kalder det et strategisk valg at gå sammen med andre universitetsbiblioteker.

Der havde været drøftet en anden mulighed end et samarbejde med KB – at Roskilde Universitets biblioteket (RUB) fandt en besparelse inden for egen organisation på 3,5 millioner kroner. Men på et bestyrelsesmøde den 12. oktober valgte rektoratet på RUC i stedet at indgå en omfattende samarbejdsaftale med Det Kongelige Bibliotek. 

I begrundelsen for beslutningen kalder rektoratet det for et strategisk valg, hvor »vi vægter muligheden for at stå stærkere sammen med andre danske universitetsbiblioteker (KU og ITU)« og placere os »centralt, hvad angår udvikling i retning mod fælles systemer«.

Færre medarbejdere

For medarbejderne på RUB betyder samarbejdsaftalen en reduktion af cirka 10 årsværk, fra cirka 32 medarbejdere til 20 ved udgangen af 2017. Der er allerede overført 2,9 årsværk ved it-medarbejdere og en betjent til RUC’s administration per 1. oktober, så der i 2017 skal reduceres med yderligere 7 årsværk.  

I perspektiv nummer 6 udtrykte tillidsrepræsentant på RUB Ene Rammer Nielsen bekymring for bibliotekets faglige identitet og selvstændighed ved en samarbejdsaftale. Og om medarbejderne ville være ansat på RUC eller KB. 

Ifølge aftalen vil »biblioteksmedarbejderne ansat ved RUC fortsat være omfattet af RUC’s ansættelsesmæssige og lønmæssige vilkår samt RUC’s samarbejds-, arbejdsmiljø- og TR-struktur«, står der i samarbejdsaftalen. Og »medarbejderne ansat ved RUC har fortsat tjenestested ved Roskilde Universitetsbibliotek med mindre andet aftales konkret.«

Tillidsrepræsentanterne fra Roskilde Universitetsbibliotek skal deltage i det fælles personaleforum på tværs af universitetsbibliotekerne, hvor man drøfter fælles strategi, biblioteksfaglige spørgsmål og tværgående kompetenceudvikling. 

Ny øverste ledelse

Roskilde Universitetsbibliotek fortsætter altså som fysisk biblioteksenhed med samme serviceniveau til forskere og studerende, men den øverste ledelse af biblioteket skifter hænder. Den biblioteksfaglige ledelse overdrages til Det Kongelige Biblioteks vicedirektør og universitetsbibliotekar på KU/KUB, mens den daglige personaleledelse skal varetages af Roskilde Universitets bibliotekschef, der skal referere til universitetsbibliotekaren.