Snorksover bibliotekerne på musikområdet?

27-05-2016 af Anette Lerche
Når det gælder musikområdet, snorksover bibliotekerne. Det skriver Ole Münster, forfatter og tidligere direktør, i en kronik i Berlingske.

Bibliotekarerne er erstattet af algoritmer, der kan komme med forslag til god musik, og det fysiske udlån af cd’er er styrtdykket. Det er nogle af de observationer, Ole Münster kommer med i en kronik, hvor han konstaterer, at bibliotekerne ikke har noget digitalt svar på musikområdet, og at eksempelvis BibZoom ligger i ruiner.

Slots- og Kulturstyrelsen kritiserer Ole Münster for at have svigtet musikområdet, fordi styrelsen ikke har prioriteret det i mange år, og så peger han desuden på, at man bør se mere på, hvordan der kan skabes et stærkere samspil mellem for eksempel kulturhuse, frivilligcentre, musikforeninger og biblioteker.

Opråb fra musikbibliotekarerne

Debatten om det manglende fokus på musikområdet er ikke ny, og Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne har blandt andet i januar opfordret biblioteksledere, Statsbiblioteket og Centralbibliotekerne til at fokusere på et konstruktivt samarbejde på det digitale musikområde, ligesom foreningen opfordrer til, at både DDB og Slots- og Kulturstyrelsen tager ansvar på musikområdet. Men at der ikke er noget svar på, hvad bibliotekerne skal gøre på musikområdet i fremtiden, er foreningen ikke enig med Ole Münster i.

»Bibliotekerne har mulighed for at udvikle et unikt produkt med unikt indhold. Det kræver bare, at det digitale musikområde prioriteres på lige fod med digital litteratur og film. Bibliotekerne kan formidle og tilbyde både det dybe, det brede og det smalle i sammenhæng med anbefalinger, baggrundsviden, inspiration og diskussion – også digitalt og på musikområdet. Meget af arbejdet er allerede gjort, og mange ting er afprøvet, så hvad venter vi egentlig på? Lad os komme i gang – det kan kun blive spændende«, skriver foreningen på Del Din Viden. (Læs artiklen her). 

Nye tiltag på vej
Siden Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne

skrev et opråb i januar, har musikområdet både været på dagsordenen til Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar, og Slots- og Kulturstyrelsen har igangsat en national indsats på musikområdet. Det er en udvikling, som BF’s formand Tine Jørgensen hilser velkommen i Perspektiv nr. 5, der udkommer den 27. maj. Her konstaterer hun, at formidlingen, arrangementerne og kurateringen af musikken er vigtig – også i en digital verden – og skriver:

»Så er det virkelig kun antallet af udlån, der skal afgøre, om det er en succes med musik på landets biblioteker? Det bliver helt klart et nej herfra. Vi risikerer ganske enkelt at smide guld på gaden, hvis vi bedømmer musikken på bibliotekerne udelukkende ud fra udlånstal og ikke ser på sammenhængen mellem formidling, oplevelse og adgang«.