Svendborg dropper biblioteksbesparelser

18-11-2016 af Anette Lerche
Massive protester fra borgerne i Svendborg fik lokalpolitikerne til at droppe besparelserne på seks af kommunens små biblioteker.

Det nytter at kæmpe for retten til at have et bemandet bibliotek i sit nærområde. 

I Svendborg har det konkret betydet, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget i kommunen er blevet enige om, at seks små biblioteker stadig skal være bemandede. I et sparekatalog så politikerne ellers på muligheden for at spare en halv million kroner ved at indføre fuld selvbetjening på seks biblioteksfilialer, men det gav massive borgerprotester. Også BF’s formand Tine Jørgensen bakkede op om den lokale kamp og skrev et indlæg til Fyns Amts Avis, hvor hun slog på, hvor vigtige bibliotekerne er i et lokalsamfund.

En af de lokalpolitikere, der lyttede til borgernes protester og var med til at droppe besparelserne, er Finn Olsen fra Svendborg Lokalliste.

- Jeg ser det som meget glædeligt, at vi bevarer de små biblioteker og ikke mindst, at vi bevarer bibliotekarbemandingen, fordi det er bibliotekarerne, der kan hjælpe, vejlede og støtte borgerne. Vi ved jo, at eksempelvis mange ældre har brug for den personlige betjening og hjælp til det digitale, siger Finn Olsen.

- Og så er de små biblioteker også vigtige i forhold til at være kulturskabende i lokalsamfundet. Det nytter ikke noget, at man kun prioriterer kæmpebiblioteker i de store byer.  

Netop i Svendborg oplever man en befolkningstilvækst i de små lokalsamfund, og derfor er det godt, at borgerne protesterer over besparelser, der rammer disse områder særligt hårdt, mener Finn Olsen.

Læs Tine Jørgensens indlæg her