Symposium om forskning og ophavsret

12-09-2016 af Sabrine Mønsted

Forhindrer strikse forlagskontrakter Open Access? Og hvordan håndterer man rettighedsspørgsmål, når forskere samarbejder? UBVA holder den 3. november symposium om forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) sætter i årets symposium fokus på ophavsretten i forhold til forskning med spørgsmål som:

Bør ophavsretsloven sikre, at forskere frit kan bruge beskyttet stof som led i deres forskning?

Hvordan er erfaringerne fra USA og resten af Europa?

Hvor godt fungerer forskerpatentloven?

Symposiet foregår i København den 3. november kl. 09.00-16.15 (gratis deltagelse).

Se programmet

Tilmeld dig på ubva.dk 


Skriv en kommentar