Tilfredse biblioteksbrugere

07-10-2016 af Sabrine Mønsted
53.405 biblioteksbrugere har svaret i den hidtil største undersøgelse af folkebiblioteksbrugerne. Og hele 96 procent er tilfredse. Medarbejderne skal have ros, for det her er et utroligt flot resultat, sagde Henrik Andersen fra analysefirmaet Wilke, da han præsenterede resultaterne for bibliotekslederne den 5. oktober.
To tredjedele af de adspurgte i undersøgelsen National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 er »meget tilfredse« med deres bibliotek, og langt de fleste vil anbefale biblioteket til andre. Det er generelt i de mindre landkommuner, hvor biblioteket ofte er det eneste kulturtilbud, at biblioteksbrugerne er mest tilfredse.

Godt personale
Undersøgelsen viser også stor tilfredshed med bibliotekernes personale. 85 procent vurderer, at personalet er »synligt og opmærksomt«. Hele 91 procent oplever, at de får den hjælp, de har behov for. De fleste brugere får hjælp til at finde materialer på hylderne (89 %) og til praktiske ting som bestilling og fornyelse (71 %). 65 procent svarer, at de bruger personalet til at få ideer og inspiration.

Borgerservice med måde
Brugerne har overordnet en positiv opfattelse af borgerservice på biblioteket. 19 procent svarer dog, at det »forstyrre min opfattelse af, hvad et bibliotek er«, og 29 procent er i tvivl, om biblioteket kan tilbyde den diskretion, der er nødvendig. Men 70 procent er enig i, at borgerservice »kan nyde godt af den behagelige atmosfære, der er på biblioteket«, og 69 procent oplever, at borgerservice er mere tilgængeligt, når det ligger på biblioteket.

Foretrækker betjente biblioteker
Næsten to ud af tre biblioteksbrugere (63%) har benyttet sig af et åbent eller selvbetjent bibliotek, og mener, at det er positivt, at de kan besøge biblioteket, når det passer dem. 52 procent svarer endda, at det har fået dem til at bruge biblioteket mere. Men mere end halvdelen af biblioteksbrugerne (55 %) foretrækker stadig at komme på biblioteket, når der er personale tilstede.

To vigtige områder
Ud fra de samlede besvarelser kan man se to områder, der måske er værd at se nærmere på for bibliotekerne. For eksempel anser brugerne »Biblioteket som mødested« som vigtigt, men bedømmelsen af bibliotekerne som mødested ligger lavere end den gennemsnitlige bedømmelse af biblioteket. Det samme gør sig gældende, dog mindre markant, med »børns glæde af biblioteket«, det vægter brugerne højt, men det har igen ikke en lige så god bedømmelse som gennemsnittet.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen på folkebiblioteksområdet er en fortsættelse af brugerundersøgelserne fra 2011 og 2013. Det sker i et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, de 83 deltagende folkebiblioteker og analysevirksomheden Wilke. Ud over rapporten for den nationale del af brugerundersøgelsen er der udarbejdet en lokal rapport til hvert af de deltagende biblioteker, med lokale tal, der jo kan adskille sig fra de nationale.


Hent hele undersøgelsen

National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016

Find flere tal om bibliotekerne i rapporten Folkebibliotekerne i tal