Tillidsrepræsentant anno 2016

01-06-2016 af Sabrine Mønsted

70 tillidsrepræsentanter fra hele landet var samlet til TR-seminar på Arbejdermuseet den 26. maj for at sætte ord på TR-rollen. Hvad er udfordringerne, og er der brug for nye kompetencer?

»Mod til at være fagligt synlig og vedholdenhed«. Det er to vigtige kompetencer for en tillidsrepræsentant (TR) i dag, sagde fælles-TR på Københavns Universitet Jette Fugl i sit oplæg under paneldebatten om TR-rollen anno 2016.

- Rollen som TR er i dag i langt højere grad at være medspiller, eksempelvis i forhold til forhandlinger om nedskæringer og budgetter, sagde TR på Frederiksberg Bibliotek Ida Møller. Det er en rolle, hun og kollegaerne selv har arbejdet sig hen imod.

- Det er langt mere værd at være inde over forhandlinger om for eksempel nedskæringer tidligt i processen end at blive hørt for sent, sagde Ida Møller.

Titlen på Bibliotekarforbundets seminar var da også Fra Vagthund til Strateg, fordi mange oplever, at det netop er i den retning, rollen bevæger sig, vurderer konsulent i Bibliotekarforbundet Lone Rosendal, der havde arrangeret seminariet.

Men er det så stadig relevant at tale om, at tillidsrepræsentanten har en funktion som vagthund i dag?

»Ja,« sagde Jette Fugl.

- Det er en balancegang at være med i et strategisk arbejde uden at sidde på skødet af ledelsen.

Ida Møller mener ikke, at det gør det sværere at være kritisk omkring beslutningerne efterfølgende.

- Selvom vi er inddraget tidligt i processen og kommer med vores mening, er det jo stadig ledelsen, der tager beslutningerne og eventuelt fravælger de forslag, vi kom med. Derfor er det ledelsen, der skal stå på mål for det. Og medarbejderne har stadig mulighed for at indgive et høringssvar, selvom vi har været inddraget tidligt i processen, sagde Ida Møller.

HR-teamleder i Fredensborg Kommune Charlotte Mandøe var tredje paneldeltager, og under sit oplæg viste hun et foto af en linjevogter under en fodboldkamp.

- Det er ikke det, I skal være, sagde hun.

- I skal spille med på banen sammen med ledelsen. Vi får ikke flere penge fremover i kommunerne, så vi skal sammen finde ud af, hvordan vi bedst gør tingene, sagde hun.

Fredensborg Kommune afholdt i 2012 et »TR-universitet« for både ledere og tillidsrepræsentanter for netop at klæde kommunes TR’er på til at forstå budgetter og kunne indgå i dialog med ledelsen om mulige løsninger, for eksempel ved besparelser.   

Tal om den nye faglighed

Professor i Offentlig administration på Roskilde Universitet Jacob Torfing beskrev, hvordan udviklingen i den offentlige sektor er præget af hastige forandringer, pres på økonomi og et ønske om, at borgerne skal kunne betjene sig selv – forandringer, der påvirker både på de konkrete arbejdsopgaver og arbejdet som TR.

Han mener, at det er vigtigt at få talt på arbejdspladsen om, hvad den »nye« faglighed indeholder.

- Mange opgaver forsvinder med den teknologiske udvikling, og presset økonomi får politikerne til at søge mod mere selvbetjening og et ønske om samproduktion. I den udvikling skal bibliotekarer til en vis grad redefinere deres kerneopgaver og faglighed, sagde Jacob Torfing.

Stil krav til målinger

Professoren kom med et par gode råd, hvis ens ledelse har stort fokus på at måle resultater.

- Som TR skal man stille krav til, at målingerne er meningsfulde, at man måler noget, der reelt kan påvirkes, og at målingerne er understøttende for at nå derhen, hvor man gerne vil. Man skal helst kunne sige: »Ja, det er en god ide at få målt, for det kan vi bruge til det eller det«.

Jacob Torfing nævnte også et paradoks, man kan stå i som TR i forhold til den samlede gruppe af kollegaer.

- Undersøgelser viser, at tillidsbaseret ledelse er det, der motiverer absolut flest medarbejdere. Men jo mere tillid, man bliver vist som medarbejder, og jo mere fagligt rum man får, jo mere ansvar forventes det også, at man tager, og det er ikke nødvendigvis alle på en arbejdsplads, der er klar på det ansvar, sagde Jacob Torfing.