Undgå, at dine medarbejdere bliver syge af kedsomhed

26-04-2016 af Anna Willer

Som leder holder du sikkert øje med stresstegn hos dine medarbejdere. Men vidste du, at manglende udfordringer og kedsomhed også kan føre til stress? 

Hvis din medarbejder giver udtryk for at have for travlt til at spise frokost med kollegaerne og ser ud til at drukne i papirer på skrivebordet, er det ikke nødvendigvis stress, du skal være bekymret for.

Mangel på udfordringer, motivation og kedsomhed på arbejdet er de tre elementer i fænomenet boreout, som bliver identificeret af de to forretningskonsulenter Philippe Rothlin og Peter Werder i bogen Boreout! Overcoming Workplace Demotivation fra 2007.

De beskriver, at medarbejderens tilsyneladende travlhed kan være en måde at kompensere for, at vedkommende ikke har noget at lave. Udover, at det er dyrt og meningsløst at have en ineffektiv medarbejder ansat, så går det oftest også ud over medarbejderen i form af depression og stress.

Hvad kan du som leder gøre?

Hvis du identificerer boreout hos en medarbejder, er det essentielt, at du afsætter god tid til en udviklingssamtale, hvor I sammen sørger for, at medarbejderen får udfordrende opgaver, der matcher hans/hendes ressourcer og kompetencer.

Det kan være, at medarbejderen vil have gavn af at få mere indflydelse og ansvar – fx ved, at du som leder overgiver nogle af dine arbejdsopgaver til medarbejderen.

Læs mere på Væksthus for ledelses hjemmeside, og test, om du er ramt af boreout.