Vi mister brugere, når en filial lukker

02-02-2016 af Sabrine Mønsted

I 2015 lukkede Køge Byråd Ølby Bibliotek, og KøgeBibliotekerne forsøger at lappe hullerne i biblioteksbetjeningen i området. Håbet er, at politikerne prioriterer et nyt bibliotekstilbud i takt med, at en ny bydel skal vokse frem få kilometer fra det tidligere Ølby Bibliotek. 

Besøgstallet i KøgeBibliotekerne faldt med 12 procent i 2015. Primo 2015 lukkede Ølby Bibliotek, der tegnede sig for 22 procent af bibliotekernes samlede besøg. En antagelse kan derfor være, at 10 procent af de tidligere brugere af Ølby Bibliotek ikke længere bruger bibliotekerne.

Lapper huller
- Det er de svageste borgere, der bliver ramt, når biblioteket forsvinder fra nærområdet, siger bibliotekschef på KøgeBibliotekerne Jytte Dahl.

KøgeBibliotekerne forsøger dog at holde fast i de samarbejder, som Ølby Bibliotek havde med institutioner, skoler og Center for Dansk og Integration i området, og har fortsat Bogstart-projektet, hvor bibliotekarer besøger socialt udsatte familier.

- Vi forsøger at udjævne de forskelle, der er på kulturtilbuddet alt efter hvilken del af Køge, man bor i. Vi arbejder blandt andet på at få en lille satellit i idrætscenteret i Køge Nord med mulighed for afhentning og aflevering af materialer og lidt aktiviteter, men vi kan på ingen måde kompensere for en hel forsvunden filial, siger bibliotekschefen.

Håb om nyt bibliotekstilbud
Jytte Dahls håb er, at der er hold i den hensigtserklæring, som politikerne er kommet med – at der skal være et reelt bibliotekstilbud i Køge Nord, når en bydel skal bygges i de kommende år. Allerede ultimo 2018 kommer der en ny station i området, og i handleplanen til biblioteksstrategien fra december 2015 lyder det: »at der skal arbejdes hen imod et bibliotekstilbud i Køge Nord, som forbinder den kommende nye bydel omkring Køge Nord Station med Karlemoseparken, Søparken og Campus Køge«.

Ny biblioteksstrategi
Jytte Dahl ser generelt positivt på udviklingen for bibliotekerne i Køge, netop fordi politikerne har lagt en ny biblioteksstrategi.

- Der er en klar forventning om, at bibliotekerne skal styrke lokalsamfundene kulturelt, men også skabe sammenhængskraft og fællesskaber. Det er positivt, at politikerne har set, at det er den vej, bibliotekerne skal, siger Jytte Dahl.

- Vi skal selvfølgelig stadig fremme kunst, kultur og livslang læring, men jeg er glad for, at medborgerskabet er blevet et tydeligt tredje ben.

Læs Køge Kommunes nye biblioteksstrategi