Bedre kulturoplevelser til de mindste

27-04-2017 af Katinka Jensen (erhvervspraktikant)

Kulturministeriet har afsat tre millioner til at sætte ni projekter i gang, som skal hjælpe de mindste til bedre kulturoplevelser.

Projekterne skal sikre, at små børn rundt omkring i landet møder endnu mere kunst og kultur af høj kvalitet. Kulturministeriet har afsat tre millioner kroner til at støtte nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. I det konkrete projekt vil de professionelle kunstnere, pædagoger og bibliotekspersonalet eksempelvis transformere biblioteksrummet til et sted for kunstneriske eksperimenter, udvikling og kreativitet, hvor børnene får mulighed for at iagttage, sanse og være aktivt skabende.

»Det er vigtigt, at vi får sat gang i gode initiativer rundt omkring i Danmark, for den lokale forankring er en forudsætning for, at børnene både under og efter projektet møder kunst og kultur i deres hverdag,« siger enhedschef for museer i Slots- og Kulturstyrelsen Ole Winther.   

Læs her om de konkrete projekter


Skriv en kommentar