Er danske biblioteker forud for deres tid?

13-09-2017 af Anette Lerche

Trods budgetreduktioner har danske biblioteker formået at genskabe troen på fremtiden. Men samtidig er udlånstallene faldet mere end i de øvrige nordiske lande. Er bibliotekerne gået for radikalt til værks, spørger Elsebeth Tank fra etank.nu i en kommende bog.

Hvorfor er udlånet i danske biblioteker faldet markant mere end i de øvrige nordiske lande i perioden 2010 til 2015, spørger Elsebeth Tank, tidligere bibliotekschef og formand for BF og i dag selvstændig udviklingspartner for biblioteker i Norden. Hun udgiver til oktober bogen Nye måder at være bibliotek på, hvor hun sætter fokus på den forvandling, bibliotekerne har gennemgået de seneste ti år.

»I løbet af de seneste 10 år har de fleste danske folkebiblioteker undergået en form for forvandling. De har forladt ideen om klassiske biblioteker med fysiske samlinger, som omdrejningspunkt, og er blevet til noget andet, noget der er svært at udtrykke éntydigt. Samtidig med at forvandlingen er pågået, har bibliotekerne været genstand for langvarige budgetreduktioner. Det er altså under vanskelige omstændigheder, de har bragt sig ud af en defensiv position og genskabt troen på fremtiden. Det skal de have kredit for,« skriver Elsebeth Tank i en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med den kommende bogudgivelse.

Men at udviklingen i Danmark kan have kostet udlån, tyder udlånstallene fra de nordiske lande på, hvor de danske bibliotekers udlån er faldet med 23 procent, mens det i Sverige og Finland er faldet 7 procent, skriver Elsebeth Tank.

»Det er oplagt at spørge, om bibliotekernes forvandling er udtryk for rettidig omhu, som på sigt vil bevise sin bæredygtighed, eller om der er gået for radikalt til værks med strategier og budgetbarberinger, der i højere grad end i det øvrige Norden har nedbragt bestanden af fysiske materialer og vendt fokus andre steder hen?«

Med bogudgivelsen reflekterer Elsebeth Tank over, hvordan biblioteksfeltet kan arbejde for at sikre en sund balance mellem værdigrundlag og kulturarv på den ene side og nye krav fra samfundet på den anden. I bogen gennemgås også eksempler på de senere års biblioteksudvikling og et input til en eventuelt kommende revision af biblioteksloven.

Se mere om bogen på etank.nu

Skriv en kommentar