Forfatternes formand ønsker betaling for oplæsning

21-06-2017 af Anette Lerche

Skal oplæsning på bibliotekerne koste penge? I første omgang var forfatterne i tvivl, men nu bakker deres formand op om Forfatternes Forvaltningsselskabs krav om betaling.

Arkivfoto Jakob Boserup

Dansk Forfatterforening var i første omgang skeptiske over for Forfatternes Forvaltningsselskabs ønske om, at der skal indgås aftaler om oplæsning på bibliotekerne, skriver formand Morten Visby i en kommentar, han har sendt til Perspektiv og publiceret på Facebook.

»Vi ændrede imidlertid mening, efter at forvaltningsselskabet havde haft en god dialog med flere biblioteker om emnet, hvor man fra biblioteksside havde efterspurgt klarere juridisk grundlag for oplæsningsarrangementer uden forfatterens egen deltagelse.«

Ifølge Forfatternes Forvaltningsselskab har tre biblioteker konkret ønsket at modtage udkastet til en aftale, men selskabet oplyser, at ingen af de tre biblioteker endnu har skrevet under.

Mulig konflikt

Ifølge forvaltningsselskabet er der mange oplæsninger på bibliotekerne, hvilket har betydning for, at forfatternes formand støtter op om kravet om en aftale. Han forudser nemlig, at der vil komme flere af den type arrangementer.

Morten Visby er dog helt opmærksom på, at der er forskellige holdninger til emnet, og at der kan opstå en konflikt på området:

»Jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er et ømtåleligt emne, og det er ikke rart at skulle stå på mål for noget, der skaber uro om det tætte forhold mellem forfattere og biblioteker. Men problemet og behovet er der, og som forfatterforening er vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at forfatterne får den betaling, de har krav på,« skriver han.

Han tilføjer, at han er helt åben over for at se på justeringer af en rammeaftale, så alle parter kan få glæde af den.

Læs også om bibliotekernes og Slots- og Kulturstyrelsens holdninger til oplæsning på bibliotekerne i nyheden KraenkerBibliotekerneOphavsretten

Læs her hele Morten Visbys kommentar:

Dansk Forfatterforening var i første omgang skeptisk over for projektet. Vi ændrede imidlertid mening, efter at forvaltningsselskabet havde haft en god dialog med flere biblioteker om emnet, hvor man fra biblioteksside havde efterspurgt klarere juridisk grundlag for oplæsningsarrangementer uden forfatterens egen deltagelse. For eksempel en såkaldt litteratur-stafet, hvor et bibliotek gerne ville arrangere oplæsninger på plejehjem og andre steder i kommunen. Faktisk er aftalemodellen blevet til i dialog med flere af disse biblioteker og i øvrigt med kulturstyrelsen.

Det gjorde også indtryk på os, at forvaltningsselskabet havde lavet ret så grundig research med gennemtrawling af massevis af bibliotekers hjemmesider og kunne berette om langt mere omfattende oplæsningsaktiviteter, end vi umiddelbart havde forestillet os. Oplæsninger, hvor bibliotekerne med rigtige gode formidlingshensigter, gjorde offentlig brug af litteratur – uden vederlag til forfatterne. Bibliotekerne har også gode formidlingshensigter, når de præsenterer musik og film i biblioteksrummet, men her er det selvfølge, at der skal betales for det, også selvom f.eks. sangskriveren ikke selv er til stede. For mig er det en selvfølge, at forfatterne først og fremmest er glade for, at deres værker bliver læst op, men det burde også være en selvfølge, at der skal betales for det. Ikke kun fordi forfatterne har brug for betaling for den offentlige anvendelse af deres værker, men også fordi bibliotekerne har brug for et solidt juridisk grundlag for at kunne styrke og udvide deres fantastiske formidlingsarbejde i en tid, hvor mange biblioteker eksperimenterer med nye måder at møde læserne på.

I eksemplet med litteraturstafetten kunne Forfatternes Forvaltningsselskab tilbyde biblioteket ubegrænset oplæsning af al dansk litteratur i hele kommunen i et helt år ... for 1.000 kroner. Er det for meget forlangt?

Jeg vil ikke lægge skjul på, at det her et ømtåleligt emne, og det er ikke rart at skulle stå mål på for noget, der skaber uro om det tætte forhold mellem forfattere og biblioteker. Men problemet og behovet er der, og som forfatterforening er vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at forfatterne får den betaling, de har krav på. Derfor er hele dette tiltag fra forfatterforeningens side tænkt som et forsøg på at få klare linjer for et aktivitetsområde, som vi tror er i vækst på bibliotekerne.

Forfatterforeningen ser meget gerne, at det her ender med en rammeaftale eller lignende, som alle parter kan få glæde af, og hvis det eventuelt indebærer en justering af nogle af den nuværende aftalemodels bestemmelser eller et eventuelt mere afgrænset fokus, så er det da bare fint. Det arbejder vi på gennem forvaltningsselskabet, som for længst har taget initiativ til en dialog med kulturstyrelsen om, hvordan området skal håndteres fremover. Så vidt jeg er orienteret, har kulturstyrelsen meldt positivt tilbage. Vi prøver.Skriv en kommentar