IVA skifter navn til Institut for Informationsstudier

13-11-2017 af Sabrine Mønsted
Det Informationsvidenskabelige Akademi skifter 1. december 2017 navn til Institut for Informationsstudier. 
- Navnet skal signalere, at vi er et bredere studie end informationsvidenskab og fjerne forvirringen ved, at vi ikke hedder institut som andre fag på Københavns Universitet, siger institutleder Jens-Erik Mai om navneskiftet.

Det nye navn - Institut for Informationsstudier - er en del af strategien for, hvordan studiet kan tiltrække og fastholde flere studerende, forklarer institutleder Jens-Erik Mai. (Foto Simon Klein-Knudsen)

Første december skifter Det Informationsvidenskabelige Akademi navn til Institut for Informationsstudier med forkortelsen INF. Uddannelsen, der startede som Danmarks Biblioteksskole, er nu endegyldigt en integreret del af Københavns Universitet. 

- Det nye navn vil gøre det nemmere at kommunikere til omverdenen, hvad vi laver, siger institutleder Jens-Erik Mai, der angiver to væsentlige to årsager til, at IVA nu skifter navn syv år efter, at Danmarks Biblioteksskole blev til Det Informationsvidenskabelige Akademi i 2010.

- En af årsagerne er, at det administrativt giver en del forvirring at være del af et universitet, men hedde »akademi« på dansk og »school« på engelsk (Royal School of Library and Information Science, red.). Så rent praktisk afspejler det nye navn vores status på universitetet som et institut på linje med andre fag.

Mere end informationsvidenskab

Men den væsentligste årsag er, at det nye navn signalerer et fag, der rummer mere end informationsvidenskab, ifølge institutlederen. 

- Informationsvidenskab forholder sig til, hvordan systemer designes og håndteres, mens Informationsstudier også inkluderer sociale og kulturelle vinkler på teknologien og institutionerne. Begrebsforskellen er ikke så stor på dansk, men på engelsk er skillelinjen mellem »information science« og »information studies« markant, så IVA’s nye navn følger en global trend, hvor Library and Information Science på mange universiteter er blevet en integreret del af Information Studies.

Hvordan har reaktionerne været på det nye navn? 

- Der har været stor opbakning fra både medarbejdere, studerende og vores aftagerpanel, og kun minimal debat om, hvorvidt det var en god ide eller ej at skifte navn. Navnet gør det lettere at forklare, hvad man studerer, fordi man ikke først skal forklare, hvad et akademi eller en biblioteksskole er.

Får navneændringen betydning for uddannelsens indhold?

- Nej, for i virkeligheden afspejler navnet blot den bredde i uddannelsen, som IVA hele tiden har haft. Men vi er sideløbende i gang med at revidere vores bacheloruddannelse for de studerende, der starter september 2018. Uddannelsen vil indeholde de samme elementer som i dag, men sat sammen på en ny måde, så man blandt andet får mulighed for at specialisere sig tidligere i forløbet indenfor enten kultur eller information. 
Læs også interview med institutleder Jens-Erik Mai i Perspektiv nummer 8. 


Skriv en kommentar