”Ingen anden kulturinstitution i Danmark kan bare tilnærmelsesvis matche det besøgstal”

Biblioteket som fysisk fristed er blevet guld værd. 76 procent af danskerne svarer i en undersøgelse, at en af bibliotekets vigtigste opgaver er at være et fysisk læse- og oplysningssted.

Københavns Hovedbibliotek. Arkivfoto: Jakob Boserup

Forsiden af Politiken 14. juli viser et stort billede af brugere i gang med morgensang på Københavns Hovedbibliotek. For danskerne bruger deres bibliotek – til alt muligt. 

Og der er flere brugere af bibliotekerne i dag end for fem år siden, viser en megafonmåling foretaget for Politiken og TV2. 31 procent af danskerne besøger et folkebibliotek mindst én gang om måneden, i 2012 var det tal 25 procent i Kulturministeriets Kulturvaneundersøgelse. Dengang svarede 22 procent også, at de aldrig kom på biblioteket, det tal er i den nye måling nede på 10 procent. 

»Biblioteksrummet er unikt, fordi det er et af de sidste ikkekommercielle mødesteder, og er blevet et større aktiv end samlingen«, siger lektor fra IVA Henrik Jochumsen til Politiken.

Bibliotekar Ida Jensen fra Aalborg Bibliotekerne forklarer også bibliotekernes tiltrækningskraft med, »at det er det eneste sted, hvor du kan få hjælp uden at betale noget, det eneste sted, hvor du kan være uden at nogen forventer noget af dig, og det eneste sted, hvor du kan møde folk fra alle samfundsklasser«   

Bibliotekernes besøgstal er samlet steget fra 34 millioner om året i slutningen af 00’erne til næsten 38 millioner i 2015. »Og der er ingen anden kulturinstitution i Danmark, der bare tilnærmelsesvis kan matche det besøgstal«, skriver Politikens journalist i artiklen Vi går oftere på biblioteket, men ikke for at låne bøger og musik. 

Indholdet skabes af medarbejderne 

For mens flere bruger biblioteket, falder udlånet. Ifølge formand for Bibliotekarforbundet Tine Jørgensen viser undersøgelsen den tendens, vi har set længe, at på trods af faldende udlånstal, så stiger besøgstallene på bibliotekerne. Det betyder, at læring og formidling på bibliotekerne antager nye former, mener hun. 

- Bibliotekerne er jo af mursten, mens indholdet skabes af dedikerede medarbejdere, der sammen med borgerne gør biblioteksrummet til et mødested, hvor man kan blive udfordret, inspireret og klogere på livet og hinanden. Så selv om udlånstallene falder, så bliver der formidlet viden og skabt læring på nye måder på bibliotekerne.

Samtidig oplever vi et stadig større samarbejde med omverdenen, hvor bibliotekarer er ude i skoler og daginstitutioner og arbejde med læselyst, litteraturformidling, informationssøgning og kildekritik, siger Tine Jørgensen. 


Politiken sætter i en serie fokus på bibliotekerne med overskriften: Hvad skal bibliotekerne nu?

De første artikler i den serie blev bragt 14. juli 2017:
  
Vi går oftere på biblioteket, men ikke for at låne bøger og musik 

Udlånet halveret på 15 år. Vi bruger ikke biblioteket. Overhovedet ikke