KL undersøger omfanget af oplæsning på bibliotekerne

02-10-2017 af Anette Lerche

Skal forfatterne have betaling, når der læses højt af deres værker på bibliotekerne? Umiddelbart mener KL nej, men undersøger dog bibliotekernes aktiviteter på området.

Arkivfoto: Jakob Boserup

KL er i samarbejde med Bibliotekschefforeningen (BCF) og Slots- og Kulturstyrelsen i gang med at undersøge omfanget af oplæsning på folkebibliotekerne. Anledningen er Forfatternes Forvaltningsselskabs krav om betaling for oplæsning på bibliotekerne.

Umiddelbart vurderer KL »at de aktiviteter, der finder sted på bibliotekerne knytter an til folkebibliotekets almindelige formål, og der derfor ikke er behov for yderligere regulering, end hvad der er tilfældet i dag«.  

Opfordringen fra KL er, at bibliotekerne ikke foretager sig noget i sagen, men afventer KL’s kortlægning af aktiviteterne. 

Se hele KL’s oplæg nyhed her

Læs Perspektivs dækning af højtlæsning på bibliotekerne her:
Krænker bibliotekerne ophavsretten?
Forfatternes formand ønsker betaling for oplaesning

Skriv en kommentar