Kommer digital dannelse af sig selv, eller har borgerne brug for hjælp?

21-06-2017 af Sabrine Mønsted

Det spørgsmål delte panelet til en debat om digital dannelse på Folkemødet.

Foto BF

Har de offentlige kulturinstitutioner en opgave i forhold til digital dannelse? Det blev drøftet i en debat om digital dannelse, som BF var medarrangør af på Allinge Bibliotek under Folkemødet.

Kulturminister Mette Bock (LA) er ikke så bekymret for vores digitale dannelse.   

- Jeg besøgte for nylig en 3. klasse, og de ved godt, at der er noget, de skal passe på, når de færdes på nettet. Der sker en selvdannelse blandt børn, hvor de lærer af hinanden, sagde hun.

Andre paneldeltagere udtrykte mere bekymring, blandt andre direktør og chefredaktør for Mandag Morgen Lisbeth Knudsen, der er bekymret for den almene digitale dannelse – også hos den voksne befolkning.

- Jeg tror, at mange har en druknefornemmelse i forhold til informationer. Vi er langt fra, at man som almindelig borger forstår mekanismerne bag for eksempel digital nyhedsdannelse, eller hvad en viral spiral betyder for demokratiet, sagde Lisbeth Knudsen. 

Fælles offentlig kampagne

Hun mener, at de offentlige kulturinstitutioner skal tage dannelsesbegrebet op, og foreslog et fælles nationalt dannelses- og folkeoplysningsprojekt, der skal gøre befolkningen bedre i stand til at navigere i et digitalt samfund.

- Det kunne være en kampagne over flere år, sagde hun.

Kulturministeren var ikke umiddelbart til den ide.

- Når noget bliver meget stort og fælles, kan det også blive meget langsommeligt. Der er allerede mange gode projekter i gang rundtomkring i landet, sagde Mette Bock. Hun understregede, at det digitale ikke må blive en forfaldshistorie.

- Det digitale giver os så mange muligheder, som vi ikke skal lade gå fra os, fordi vi er bange, sagde Mette Bock, der mener, at det for eksempel styrker demokratiet, fordi det giver nye muligheder for dialog. 

Problemet, ifølge chefredaktør Lisbeth Knudsen, er, at det ikke er én selv, men algoritmer, der styrer, hvem man kommer i dialog med, og hvad man ser på nettet.

- Vi burde i det mindste kunne nulstille algoritmerne, så vi selv vælger, om vi vil se en versioneret eller ikke-versioneret fremstilling af virkeligheden, sagde hun.

Kamp om opmærksomhed

Chefredaktør på mediet Zetland og forfatter til bogen Den der råber lyver – mediebrugernes manual til løgnens tidsalder Lea Korsgaard mener, at det digitale kræver, at traditionelle institutioner som medier, biblioteker, kirken og fagforeninger gør deres mission og værdi gældende på ny.

- Det er nødvendigt, at de skaber en genfortælling, fordi der er kamp om opmærksomheden, sagde Lea Korsgaard, som ser en del af den digitale dannelse som det at blive bevidst om, hvad man vil bruge sin tid og opmærksomhed på.

- Men som kirke eller bibliotek er det også nødvendigt at forandre sig, ellers går folk udenom, sagde Mette Bock. 

 

Kommentarer (2)

23. juni 2017 kl. 11:17
En ubekymret kulturminister, som tror på "digital selvdannelse" blandt børn? Wow! Vi smider dem i vandet - så lærer de hurtigt at svømme, Mette Bock?
5. september 2017 kl. 17:30
Kulturministeren påpeger, at det digitale giver os så mange muligheder. Ja, men det kræver, at vi også tager ordentligt vare på de digitale kulturværdier, vi har opbygget, sådan at de kan bruges af os alle og være til rådighed for vores efterkommere.
Jeg tænker på, at kulturministeren ikke mente, at det var hendes bord at redde netudgaven af Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon. Nu har vi endelig, så mange år efter Den Store Salmonsen,igen fået et ordentligt nationalleksikon, oven i købet i en opdateret netudgave. Det har en så stor kulturværdi, at man ikke bare kan risikere at miste det. Jeg er ligeglad med om det bliver videreført i privat eller i offentlig regi, men det skal bare videreføres på ordentlige kvalitetsvilkår, hvis vi da stadig vil betragtes som et kulturland.

Skriv en kommentar