Kulturen prioriteres til næste år - måske

07-09-2017 af Sabrine Mønsted
Finansloven i år er blottet for kulturpolitik, erkender kulturminister Mette Bock (LA) i netavisen Altinget.  Hun maner til tålmodighed og kalder det en bevidst prioritering, at der i år ikke sker det store på kulturområdet.
Kulturbudgettet er mindre i dette års finanslov end sidste år, der med det såkaldte omprioriteringsbidrag betød en besparelse på to procent på kulturministeriets driftsområder over fire år.

Kulturminister Mette Bock siger til Altinget, at det ikke er optimalt, men åbner op for flere penge til kulturen til næste år:

»Der findes så absolut en bedre løsning, og det er den, jeg vil arbejde videre på den kommende tid. Men når vi skal lave større indgreb, er det vigtigt at finde ud af, hvad vi vil gøre, og hvorfor vi vil gøre det, før vi kan overveje, hvilke ressourcer der skal afsættes til det. Så det er sådan set helt bevidst, at der ikke sker store ændringer i år.« 

»Lige nu påvirker omprioriteringsbidraget kulturbudgettet negativt. Men uden at kunne love noget, så kunne man forestille sig, at det næste år ville påvirke kulturområdet positivt,» siger hun.

Når det er sagt, så mener kulturministeren også, at kulturstøtten hidtil har været »tænkt lidt for passivt«. Hun efterspørger en diskussion af det samfundsmæssige udbytte af den statslige kulturstøtte.

Læs hele artiklen i Altinget 31. august 2017: Kulturminister om finanslov: Til næste år har vi en bedre løsning

Læs også artiklen fra Perspektiv, 2015, nr.10: Svækkede Nationalbiblioteker om konsekvenserne af regeringens omprioriteringsbidrag

Skriv en kommentar